Drgawki gorączkowe co to znaczy
Leczenie Drgawki gorączkowe definicja. Czym jest występujące u niemowląt i dzieci w trakcie.

Czy przydatne?

Definicja Drgawki gorączkowe

Co to jest Drgawki gorączkowe: Dolegliwość Drgawki gorączkowe OPIS: napady drgawkowe występujące u niemowląt i dzieci w trakcie gorączki, bez określonego podłoża; stwierdzenie organicznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (zapalenia opon i mózgu; guza) i występowanie napadów drgawkowych bez związku z gorączką wyklucza to rozpoznanie; łatwe drgawki gorączkowe (85%) - uogólniony napad toniczno-kloniczny, pojedynczy pośrodku doby, trwający nie dłużej niż 15 min.. złożone drgawki gorączkowe (15%) - napady ogniskowe, kilka pośrodku doby, trwające powyżej 15 min.. Wiek: 95% przed ukończeniem 5 roku życia, najczęstsze około 2 roku życia. Płeć: nieco częstsze u chłopców. Symptomy: przyrost temp. do 39°C i ponad, drgawki występują pośrodku kilku godz. od zwyżki temp., u 25% pacjentów stanowią pierwszy symptom dolegliwości, trwają ok. 15 min. w razie drgawek prostych, dłużej w razie złożonych, najczęściej jeden napad pośrodku doby (częściej w razie drgawek złożonych). Powody: wysoka temp. (zazwyczaj ponad 39°C) może obniżać próg pobudliwości drgawkowej u dzieci o ustalonych predyspozycjach; bardziej ważne od wysokości temp. jest tempo jej narastania, zakażenia wirusowe: rumień dziecięcy, grypa (A), nieżyt górnych dróg oddechowych i żołądkowo-jelitowy, zakażenia bakteryjne, zapalenie ucha środkowego, szczepienia ochronne przeciw: śwince, odrze, różyczce (symptomy pośrodku 7-10 dni) albo błonicy, krztuścowi, tężcowi (Di-Per-Te - symptomy pośrodku 48 h). Impulsy RYZYKA: drgawki gorączkowe u rodzeństwa zwiększają ryzyko wystąpienia 2-3-krotnie. TRYB LECZENIA: obserwacja w izbie przyjęć albo na oddziale szpitalnym w zależności od typu napadu, jego okoliczności (pierwszy czy następny) i towarzyszących objawów klinicznych. LECZENIE OGÓLNE: zabezpieczenie dziecka w trakcie napadu: ułożenie na bok, ochrona przed urazem, zapewnienie drożności dróg oddechowych, tlenoterapia (niski przepływ tlenu), po napadzie (w szczególności prostym, trwającym krócej niż 10 min., z następującą po nim szybką poprawą stanu dziecka) konieczne określenie i leczenie powody gorączki, obniżenie temp. ciała (kąpiel w letniej wodzie). AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w trakcie obserwacji wskazane leżenie. DIETA: do chwili ustąpienia objawów wyłącznie żywienie pozajelitowe. Wiadomość DLA CHOREGO: konieczne wsparcie i opieka otoczenia, drgawki gorączkowe nie stanowią zagrożenia życia, nie wywołują zaburzeń rozwoju psychoruchowego ani zachowania, ryzyko ponownego wystąpienia - 33%; 95% pośrodku najbliższego roku. POWIKŁANIA: drgawki gorączkowe nie stanowią zagrożenia życia, nie wywołują zaburzeń rozwoju psychoruchowego ani zachowania, u dzieci z drgawkami gorączkowymi istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia padaczki w późniejszym okresie. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: u 33% nawracające napady drgawek gorączkowych: 50% w przypadku wystąpienia pierwszego napadu przed ukończeniem 1. roku życia, 45% w przypadku występowania napadów u dwójki rodzeństwa, 95% nawrotów pośrodku roku od pierwszego napadu, padaczka występuje u 3-4% osób z drgawkami gorączkowymi stwierdzonymi w wywiadzie (w całej populacji u 0,5%); ryzyko jej wystąpienia zwiększają: złożony charakter pierwszego napadu (każda z cech złożonego napadu powiększa ryzyko w sposób niezależny), pierwszy napad przed 6 miesiącem życia - 3 albo więcej nawrotów, cechy uszkodzenia układu nerwowego stwierdzane przed napadem, obciążony wywiad dla rodziny