Gruźlica co to znaczy
Leczenie Gruźlica definicja. Czym jest których częstość w latach dziewięćdziesiątych wzrasta; po.

Czy przydatne?

Definicja Gruźlica

Co to jest Gruźlica: Dolegliwość Gruźlica OPIS: gruźlica należy do zakażeń, których częstość w latach dziewięćdziesiątych wzrasta; po dostaniu się bakterii do organizmu drogą wziewną i zakażeniu płuc może dojść do zajęcia wielu innych narządów: ucha środkowego, kości, stawów, opon mózgowo-rdzeniowych, nerki i skóry; wdychane prątki, które nie zostały efektywnie zabite poprzez systemy komórkowe gospodarza, mogą zostać rozsiane drogą krwiopochodną, chłonną albo poprzez ciągłość; regularnie dochodzi do zwiększenia węzłów chłonnych wnęk, śródpiersia i szyjnych; moment wylęgania wynosi 2-10 tyg.; po wielu latach przetrwania w ustroju bakterie mogą się uaktywnić; do wystąpienia gruźlicy popierwotnej może dojść w okresie ciąży, stresu i innych chorób albo w starszym wieku; wówczas zmiany przeważnie umiejscawiają się w szczytach płuc (85%), ryzyko rozwoju aktywnej dolegliwości jest największe do dwóch lat po ekspozycji. Częstość występowania: jest różna znacząco: wynosi 30-100/100 000 [w Polsce liczba pacjentów nowo zarejestrowanych w 1997 r. w poradniach gruźlicy i chorób płucnych podległych Ministerstwu Zdrowia i Opieki Socjalnej - ogółem 13 698, w tym BK+ 7362; zapadalność na 100 tys. - 41,4]. Wiek: pierwotna - niemowlęta i młodzież, popierwotna albo zaostrzenia przewlekłej dolegliwości - osoby dorosłe, w tym także starsze, w każdym wieku - u osób z upośledzeniem odporności. Płeć: dolegliwość występuje częściej u kobiet. Symptomy: kaszel, krwioplucie, gorączka i poty nocne, strata masy ciała, spadek aktywności życiowej, zwiększenie węzłów chłonnych, ból opłucnej, zwiększenie wątroby i śledziony, do objawów późnych należy zajęcie nerek, kości i ośrodkowego układu nerwowego. Impulsy RYZYKA: mieszkańcy miast, bezdomni, mniejszości narodowe, zakłady zamknięte (na przykład zakłady poprawcze), upośledzenie odporności (szczególnie zakażenie HIV), cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, niedożywienie. DIAGNOSTYKA OBRAZOWA: w gruźlicy pierwotnej zdjęcie RTG klatki piersiowej wykazuje nacieki z wysiękiem do opłucnej albo bez; regularnie tworzą się jamy, a dolegliwość umiejscawia się w górnym płacie z zajęciem węzłów chłonnych wnęki; możliwe jest wystąpienie rozsianych zmian, przypominających wyglądem ziarna prosa; w pierwotnej gruźlicy u dzieci dochodzi do niedodmy prawego górnego płata z powiększeniem węzłów chłonnych wnęki. TRYB LECZENIA: profilaktyka u wszystkich osób z dodatnim rezultatem testu na PPD, u których nie stwierdza się dolegliwości, polegająca na podawaniu przynajmniej poprzez 9 miesięcy leków, w aktywnej chorobie należy wykorzystać przynajmniej 3 leki poprzez 2 miesiące, później 2 leki do 6 miesięcy - celem uzupełnienia leczenia, u dzieci z czynną chorobą płuc podaje się poprzez 2 miesiące 3 leki, osoby zakażone HIV powinny otrzymywać przynajmniej 3 leki, u chorych (z wyjątkiem wieku) w razie gruźlicy o ciężkim przebiegu należy poprzez pierwsze 2-4 miesiące wykorzystać 4 leki. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w zależności od tolerancji, kaszlące dzieci mogą stanowić źródło zakażenia, pacjenci kaszlący z dodatnim rezultatem barwienia plwociny na prątki kwasooporne zazwyczaj po kilku dniach leczenia nie są zakaźni. DIETA: regularne odżywianie. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: ogólnie liczba powikłań jest spora; następuje całkowite wycofanie zmian, jeżeli leki są użytkowane często i poprzez całą kurację