Grypa co to znaczy
Leczenie Grypa definicja. Czym jest zakażenie spowodowane wirusami grypy typu A i B; objawia się.

Czy przydatne?

Definicja Grypa

Co to jest Grypa: Dolegliwość Grypa OPIS: ostre, zazwyczaj samoustępujące zakażenie spowodowane wirusami grypy typu A i B; objawia się stanem zapalnym śluzówki nosa, gardła, spojówek i układu oddechowego; epidemie występują najczęściej w zimie i przebiegają różnie ciężko; wirusy grypy cechuje dryft antygenowy kierujący do selekcji szczepów wirusowych, wobec których w populacji panuje słaby stan odporności, co może prowadzić do pandemii. Wiek: zapadalność: przeważnie u dzieci w wieku szkolnym (od 3 miesięcy do 16 lat); młodzi, dorośli (16-40 lat), śmiertelność: najwyższa u osób w podeszłym wieku (> 75 roku życia) z poważnymi chorobami fundamentalnymi, na przykład z cukrzycą. Płeć: jednakowo regularnie u obu płci. Symptomy: nagły start z: wysoką gorączką, bólami mięśni (czasami bardzo nasilonymi, trwającymi kilka dni), zapaleniem gardła (bólem), suchym kaszlem, bólem głowy, powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych, dreszczami, krwawieniami z nosa, uczuciem rozbicia, rzężeniami, wodnistym wyciekiem z nosa, kichaniem, świszczącym oddechem, zapaleniem spojówek. Powody: ortomiksowirusy (wirus grypy A i B) są przenoszone z człowieka na człowieka lub drogą pośrednią (na przykład poprzez użycie szklanki zanieczyszczonej wirusem). TRYB LECZENIA: ambulatoryjny niezależnie od leczenia poważnych powikłań lub leczenia osób z gatunku wysokiego ryzyka. LECZENIE OGÓLNE: objawowe (wodne donosowe roztwory soli, płyny do płukania gardła z dodatkiem anestetyków), zimne aerozole, ultradźwiękowe nawilżacze powietrza, hospitalizowani pacjenci mogą wymagać podawania tlenu i oddechu wspomaganego, unikać palenia tytoniu. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: zależnie od możliwości; hospitalizowani pacjenci powinni być objęci reżimem sanitarnym (izolacja, mycie rąk). DIETA: powiększona podaż płynów. LEKI Z WYBORU: środki przeciwgorączkowe: paracetamol: z racji na sposobność drgawek gorączkowych istotne jest monitorowanie temp. ciała, aspiryna: nie korzystać u dzieci <16 roku życia; odpowiednie antybiotyki w przypadku wystąpienia powikłań bakteryjnych. ZAPOBIEGANIE: moment wylęgania trwa od 1 do 5 dni; poliwalentna szczepionka przeciw grypie sugerowana osobom z grup wysokiego ryzyka: z przewlekłymi chorobami płuc, z chorobami układu krążenia, w stanie brania leków zmniejszających odporność na przykład po przeszczepach, z chorobami nerek, chorobami metabolicznymi, cukrzycą, z zakażeniem HIV, długotrwale leczonym aspiryną, pacjentom > 65 roku życia, z alkoholizmem, sugerowana pracownikom służby zdrowia, opieki socjalnej, pensjonariuszom zakładów opieki zbiorowej, bezdomnym, pracownikom służb społecznych i osobom z bliskiego kontaktu z ekipami ryzyka, szczepionka powinna być podana przed nadejściem sezonu grypowego, możliwe są symptomy uboczne szczepienia, na przykład gorączka i delikatne miejscowe odczyny poszczepienne. POWIKŁANIA: zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, zespół Reye'a, mioliza mięśni poprzecznie prążkowanych, osłabienie pogrypowe, ostre zapalenie zatok przynosowych, zapalenie krtani, bezdech u niemowląt, zapalenie oskrzeli, zgon. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: pomyślne