Łuszczyca co to znaczy
Leczenie Łuszczyca definicja. Czym jest genetycznie, o przewlekłym przebiegu, opierające na.

Czy przydatne?

Definicja Łuszczyca

Co to jest Łuszczyca: Dolegliwość Łuszczyca OPIS: schorzenie uwarunkowane genetycznie, o przewlekłym przebiegu, opierające na występowaniu wzmożonej proliferacji komórek warstwy podstawnej naskórka i ich niepełnym rogowaceniu; klinicznie charakteryzuje się występowaniem pojedynczych wykwitów grudkowych o zabarwieniu czerwonym albo rumieniowych ognisk powstających ze zlewania się grudek; powierzchnia grudek i ognisk grudek łuszczycowych zazwyczaj jest pokryta srebrzystobiałą łuską; przebieg schorzenia może być ostry albo przewlekły, z licznymi zaostrzeniami rozdzielonymi okresami remisji o trudnym do przewidzenia czasie trwania; zaostrzenia mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi (zakażeniami) albo wewnątrzustrojowymi (ogniskami zapalnymi, obniżeniem odporności). odmiany kliniczne: łuszczyca plackowata (psoriasis in placibus): najczęstsza postać kliniczna schorzenia; ogniska grudek łuszczycowych występują na skórze owłosionej głowy, tułowiu i kończynach; zmianom skórnym towarzyszą zmiany w obrębie płytek paznokciowych - punkcikowate zagłębienia nadające powierzchni paznokcia wygląd naparstka, prążkowanie podłużne, poprzeczne albo zgrubienie paznokcia, łuszczyca kropelkowata (psoriasis guttata}: spotykana przeważnie u dzieci; występują liczne grudki łuszczycowe niewielkich rozmiarów rozsiane na skórze całego ciała (na skórze tułowia średnica wykwitów jest zazwyczaj większa), łuszczyca krostkowa (psoriasis pustulosa): wykwity krostkowe rozsiane na skórze całego ciała albo ograniczone do nie wszystkich obszarów (na przykład do dłoni, podeszew stóp), łuszczyca odwrócona (psoriasis inversa): zajmuje powierzchnie zgięciowe, na przykład stawów łokciowych albo kolanowych; zmiany mogą mieć charakter sączący i nie wykazują obecności łuski (częstsze występowanie u ludzi starszych), erytrodermia łuszczycowa (erythrodermia psoriaticas: w następstwie zaostrzenia łuszczycy rozwija się uogólniony stan zapalny skóry -erytrodermia, łuszczyca brodawkująca (psoriasis verrucosa): nasilony, nierówny, brodawkowaty przerost naskórka, przeważają cechy wzmożonego rogowacenia naskórka. Uwarunkowania genetyczne: dziedziczenie nieregularne, najprawdopodobniej wieloczynnikowe, częstsze występowanie u osób pochodzenia kaukaskiego i w rodzinach z predyspozycją do atopii, częstsze występowanie u osób z antygenami zgodności tkankowej. Częstość występowania:2-4% populacji. Wiek:schorzenie ujawnia się przeważnie w wieku 10-30 lat; może się rozwinąć zarówno u młodszych dzieci, jak i u osób starszych. Płeć:u mężczyzn i u kobiet jednakowo regularnie. Symptomy: zapalenie stawów, świąd, srebrzystobiała łuska pokrywająca wykwity grudkowe, umiejscowienie w najwyższym stopniu typowe - okolice łokci i kolan, okolica krzyżowa, skóra owłosiona głowy, zmiany paznokciowe: pobruzdowanie, zgrubienie płytek paznokciowych, zagłębienia powierzchni paznokcia upodabniające go wyglądem do naparstka, nieujemny symptom Auspitza (występowanie punkcikowatego krwawienia w rezultacie lekkiego zdrapywania powierzchni grudki), występowanie objawu Koebnera (ostre postacie wysiewne łuszczycy): w miejscach mechanicznego urazu, na przykład zadrapania, pojawiają się po upływie kilku - kilkunastu dni typowe grudki łuszczycowe. Impulsy RYZYKA: uraz miejscowy, podrażnienie miejscowe, zakażenia (powodem ujawnienia się łuszczycy może być angina paciorkowcowa, zakażenie HIV), zaburzenia endokrynne, stres, nagłe zaprzestanie stosowania steroidów użytkowanych ogólnie albo mocnych preparatów steroidowych miejscowych, używanie alkoholu, otyłość. BADANIA LABOLATORYJNE: badanie czynnika reumatoidalnego - rezultat niekorzystny, odczyn lateksowy, podwyższone stężenie leukocytów i przyspieszony OB, w szczególności w łuszczycy krostkowej, badanie mikologiczne: może wykazać obecność nadkażeń, podwyższenie stężenia kwasu moczowego: 10-20%, w ostrych postaciach - niedokrwistość, niedobory wit. B12, kwasu foliowego i żelaza. TRYB LECZENIA: przeważnie ambulatoryjny, hospitalizacja wymagana w sytuacjach o ciężkim przebiegu, takich jak: łuszczyca krostkowa, ostra łuszczyca krostkowa von Zumbuscha, erytrodermia łuszczycowa LECZENIE OGÓLNE: kąpiele słoneczne, naświetlania promieniami ultrafioletowymi: solarium, leczenie PUVA, emolienty (maści z mocznikiem, kwasem salicylowym), szampony dziegciowe, unikanie nadmiernej ekspozycji na słońce, leczenie klimatyczna: klimat morski, kuracje nad Morzem Martwym. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: bez ograniczeń. LECZENIE OGÓLNE: eliminacja środków podrażniających skórę, eliminacja leków, które mogą zaostrzać łuszczycę (takich jak: sole litu, beta-blokery, preparaty przeciwmalaryczne, tetracykliny, niesteroidowe leki przeciwzapalne, amiodaron, morfina, prokaina, jodek potasu, salicylany, sulfapirydyna, sulfonamidy). PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: zazwyczaj delikatny, sposobność wystąpienia postaci zagrażających życiu, oporność na leczenie. WPŁYW WIEKU: wiek dziecięcy: start łuszczycy regularnie przed upływem 10 roku życia, rzadziej przed 3 rokiem życia, przebieg łuszczycy nietypowy w porównaniu z przebiegiem u dorosłych wiek podeszły: mniej więcej u 3% pacjentów schorzenie występuje po 65 roku życia, konieczność zgromadzenia dokładnego wywiadu dotyczącego użytkowanych leków - z racji na to, iż sporo z nich (na przykład blokery receptorów p) mogą wywoływać zaostrzenie łuszczycy, w przypadku stosowania leków o działaniu cytoto-ksycznym w leczeniu łuszczycy jest niezbędne precyzyjne monitorowanie wydolności wątroby, nerek, klirensu kreatyniny, osoby starsze mogą mieć trudności w precyzyjnym nakładaniu zewnętrznych preparatów steroidowych na obszary skóry zajęte poprzez łuszczycę