Marskość wątroby co to znaczy
Leczenie Marskość wątroby definicja. Czym jest charakteryzuje się występowaniem włóknienia i.

Czy przydatne?

Definicja Marskość wątroby

Co to jest Marskość wątroby: Dolegliwość Marskość wątroby OPIS: histologicznie marskość charakteryzuje się występowaniem włóknienia i tworzeniem guzków regeneracyjnych; klinicznymi jej wykładnikami są nadciśnienie wtórne z towarzyszącymi symptomami na przykład wodobrzuszem, krwawieniem z żylaków przełyku, encefalopatią wątrobową. Częstość występowania:powyżej 30 000 zgonów rocznie. Wiek: zależnie od powody dolegliwości. Płeć: zależnie od powody dolegliwości. Symptomy: start dolegliwości jest regularnie podstępny i występują: męczliwość, brak łaknienia, nudności, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej i wzdęcia, wodobrzusze, osłabienie i złe samopoczucie; symptomy podmiotowe i przedmiotowe będące powikłaniem marskości wątroby: wymiociny krwawe, encefalopatia, żółtaczka, zwiększenie wątroby, zwiększenie śledziony, brzuszne krążenie oboczne, wodobrzusze, ginekomastia, zanik jąder, grubofaliste drżenie rąk, rumień dłoni, pajączki naczyniowe. Powody: nadużywanie alkoholu (marskość alkoholowa), przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B i C, autoimmunologiczne przewlekłe zapalenie wątroby z marskością, pierwotna marskość żółciowa, dolegliwości dróg żółciowych (wtórna marskość żółciowa), pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, niewydolność krążenia, wykorzystywanie leków i środków innych niż alkohol, impulsy dziedziczne, które mogą się ujawnić w dzieciństwie albo w momencie niemowlęcym: TRYB LECZENIA: ambulatoryjny, poza przypadkami powikłań wymagającymi interwencji lekarskiej: krwawienie z przewodu pokarmowego, encefalopatia wątrobowa, bakteryjne zapalenie otrzewnej, nie wytłumaczona dekompensacja funkcji wątroby, niewydolność nerek. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: utrzymanie takiej aktywności, jaka tylko jest możliwa; w przypadku obrzęków obwodowych wyższe ułożenie kończyn dolnych. DIETA: właściwa podaż białka (1 g/kg m.c.) i dieta wysokokaloryczna celem regeneracji wątroby, w przypadku wystąpienia encefalopatii wątrobowej ograniczenie podaży białka, w razie wodobrzusza ograniczenie podaży soli (2 g albo mniej na dobę), w razie hiponatremii (Na< 130 mEq [< 130 mmol]) ograniczenie podaży płynów, wykluczenie spożywania alkoholu. ZAPOBIEGANIE: ograniczenie spożycia alkoholu i innych środków hepatotoksycznych, unikanie stosowania wspólnych igieł, uprawianie tak zwany bezpiecznego seksu, nadzór nad członkami rodziny pacjenta w razie, gdy dolegliwość jest uwarunkowana genetycznie, szczepienie przeciwko grypie i szczepienie przeciwpneumokokowe u osób przebywających w miejscach przeludnionych, wykonywanie badań oceniających funkcję wątroby w przypadku stosowania leków hepatotoksycznych (na przykład INH). PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: zależy od funkcji uszkodzonej wątroby, a również od rezerwy wątrobowej; jeżeli znany jest czynnik etiologiczny, a leczenie skutkuje zahamowanie destrukcji wątroby, to rokowanie może być dobre