Miesiączkowanie bolesne co to znaczy
Leczenie Miesiączkowanie bolesne definicja. Czym jest podbrzusza występujący w okresie miesiączki.

Czy przydatne?

Definicja Miesiączkowanie bolesne

Co to jest Miesiączkowanie bolesne: Dolegliwość Miesiączkowanie bolące OPIS: ból w rejonie podbrzusza występujący w okresie miesiączki albo okołomiesiączkowo (dysmenorrhoea). pierwotne bolące miesiączkowanie: bez patologicznych uwarunkowań organicznych, wtórne bolące miesiączkowanie: ból występuje przed miesiączką albo w trakcie niej, regularnie bardziej nasilony niż w pierwotnym bolącym miesiączkowaniu, uwarunkowany wtórnymi zmianami patologicznymi Częstość występowania: około 40% dorosłych kobiet ma bóle miesiączkowe, z tego 10% jest unieruchomionych poprzez 1-3 dni co miesiąc. Wiek: pierwotne: nastolatki do początku 20 roku życia, wtórne: od 20 do 30 roku życia. Płeć: kobiety. Symptomy: ból delikatny - dyskomfort w obrębie podbrzusza, skurcze albo uczucie ciążenia w pierwszym dniu krwawienia miesięcznego bez dodatkowych objawów, ból średnio nasilony: dyskomfort występujący w pierwszych 2-3 dniach miesiączki, wspólnie z gorszym samopoczuciem, luźnymi stolcami i bólem głowy, mocny ból: intensywny, skurczowy, trwający 2-7 dni; regularnie z rozstrojem żołądkowo-jelitowym, bólem pleców, bólem ściskającym i bólem głowy. Powody: pierwotne bolące miesiączkowanie: podwyższone (2-7-krotnie) wytwarzanie prostaglandyn i innych mediatorów w macicy, wywołujących zmiany niedokrwienne przez agregację płytek, skurcz naczyń, nierytmiczne zmiany ciśnienia wyższe od ciśnienia tętniczego krwi; wtórne bolące miesiączkowanie: wrodzone zaburzenia w budowie macicy albo pochwy, zwężenie szyjki macicy, stan zapalny narządów miednicy mniejszej, gruczolistość mięśnia macicy, endometrioza, guzy miednicy mniejszej, szczególnie mięśniaki macicy. TRYB LECZENIA: pierwotne: ambulatoryjne, wtórne: zwykle ambulatoryjne. LECZENIE OGÓLNE: wtórne bolące miesiączkowanie - leczenie zapaleń; hamowanie proliferacji endometrium, jeżeli podejrzewa się endometriozę, leczenie ogólne, elektrostymulacja nerwów -przezskórna. POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE: tylko w razie nasilonej endometriozy, urazu nerwów okolicy krzyżowej, gruczolistości w mięśniu macicy, wycięcia macicy. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: pełna. DIETA: zwyczajna. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: pierwotne: zanika z wiekiem i porodami, wtórne: możliwe do leczenia, po wcześniejszym ustaleniu powody