Napady padaczkowe co to znaczy
Leczenie Napady padaczkowe definicja. Czym jest polegająca na zaburzeniach percepcji zmysłowej albo.

Czy przydatne?

Definicja Napady padaczkowe

Co to jest Napady padaczkowe: Dolegliwość Napady padaczkowe OPIS: nagła zmiana zachowania polegająca na zaburzeniach percepcji zmysłowej albo aktywności ruchowej, z zaburzeniami świadomości albo bez nich, wywołana niepoprawną czynnością bioelektryczną kory mózgowej; Uwarunkowania genetyczne: trzykrotnie większa zachorowalność pośród bliskich krewnych osób chorych. Częstość występowania: w stanach zjednoczonych ameryki -1,5 min chorych na padaczkę; 10-20% przypadków padaczka oporna na leczenie. Wiek: mogą wystąpić w każdym wieku. Płeć: jednakowo regularnie u mężczyzn i kobiet. Symptomy: ogólne: gorączka (wskazuje na podłoże zapalne), symptomy ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (mogą świadczyć o obecności guza albo urazie mózgu), obrzęk tarczy n. II (wskazuje na przyrost ciśnienia śródczaszkowego), krwotoczki w obrębie gałek ocznych (mogą świadczyć o nadciśnieniu tętniczym), symptomy oponowe (mogą być symptomem zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych), ból głowy (niekiedy związany z procesem zapalnym albo krwotokiem); napady uogólnione: nieświadomości (absence) - strata kontaktu z otoczeniem albo upadek, miokloniczne - powtarzające się skurcze mięśni, toniczno-kloniczne - strata przytomności, przedłużony skurcz toniczny, a w dalszym ciągu rytmiczne skurcze mięśni kończyn; napady częściowe: łatwe - napady ogniskowe bez zaburzeń świadomości, złożone - napady ogniskowe z zaburzeniami świadomości; drgawki gorączkowe: występują między 3. miesiącem a 5 rokiem życia, prócz gorączki nie stwierdza się innych przyczyn wystąpienia drgawek, w przypadku wystąpienia drgawek w 1. roku życia -prawdopodobieństwo nawrotu 51%, w 2 roku życia -25% (im przedtem drgawki wystąpiły po raz pierwszy, tym większe prawdopodobieństwo ich nawrotu), nawracające drgawki gorączkowe najprawdopodobniej nie zwiększają ryzyka wystąpienia padaczki, 88% nawrotów drgawek gorączkowych pośrodku pierwszych 2 lat życia; stan padaczkowy: powtarzające się napady uogólnione, między którymi nie dochodzi do odzyskania przytomności, w neurologii zaliczany do stanów nagłych. Powody: guz mózgu, niedotlenienie mózgu (zatrzymanie oddechu, zatrucie CO, znieczulenie ogólne), zaburzenia krążenia mózgowego (udar niedokrwienny albo krwotok), środki o działaniu toksycznym albo obniżające próg pobudliwości drgawkowej (ołów, alkohol, pikrotoksyna, strychnina), również odstawienie albo wrodzona nietolerancja alkoholu, rzucawka, zewnętrzne impulsy prowokujące napad (światło, dźwięk, bodźce dotykowe), gorączka (zobacz rozdział o drgawkach gorączkowych), uraz głowy, udar cieplny, zakażenie, zaburzenia metaboliczne. Impulsy RYZYKA: na ryzyko wystąpienia padaczki składają się współistniejące predyspozycje genetyczne i kupione uszkodzenia mózgu, u dzieci z porodu pośladkowego zachorowalność 3,8%, z porodu główkowego - 2,2%. TRYB LECZENIA: ambulatoryjny niezależnie od stanu padaczkowego. LECZENIE OGÓLNE: należy zapewnić drożność dróg oddechowych chorego. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w całym zakresie tolerowanym poprzez chorego. DIETA: regularne posiłki. Wiadomości DLA CHOREGO: podkreślenie znaczenia współpracy chorego przy stosowaniu leków przeciwdrgawkowych, Polska Liga Przeciwpadaczkowa - Zarząd Kluczowy, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę, ul. Fabryczna 57,15-482 Białystok