Rak żołądka co to znaczy
Leczenie Rak żołądka definicja. Czym jest w dowolnym miejscu tego narządu; błyskawicznie powstają.

Czy przydatne?

Definicja Rak żołądka

Co to jest Rak żołądka: Dolegliwość Rak żołądka OPIS: rak żołądka może się rozwijać w dowolnym miejscu tego narządu; błyskawicznie powstają przerzuty do okolicznych węzłów chłonnych, sieci, wątroby i płuc. Uwarunkowania genetyczne: u najbliższych krewnych występuje 2-4 razy częściej, częściej występuje u osób z ekipą krwi A, rzadko spotykany u Indian północnoamerykańskich. Wiek: ponad 55 roku życia (2/3 po 65 roku życia). Płeć: częściej u mężczyzn niż u kobiet (1,6:1). Symptomy: przewlekłe bóle brzucha, w szczególności w nadbrzuszu, niemające charakteru kolkowego, brak apetytu, ból nie ustępuje po lekach zobojętniających, ból nasila się po jedzeniu, ustępuje na czczo, nudności i wymioty, zaparcie, w czasie jedzenia błyskawicznie pojawia się uczucie sytości. Powody: niewyjaśnione; najprawdopodobniej nowotwór powstaje na podłożu nieswoistych uszkodzeń błony śluzowej; możliwy związek z infekcją Helicobacter pylon-, albo ze spożywaniem konserwantów (azotanów, siarczynów i in.). Impulsy RYZYKA: dieta obfitująca w szkodliwe bonusy (pokarmy: wędzone, marynowane, solone; ostre przyprawy orientalne), niedokwaśność soku żołądkowego, zanikowy nieżyt żołądka, niedokrwistość złośliwa, przebyta resekcja żołądka, palenie tytoniu, obecność polipów albo dysplazji w innych miejscach przewodu pokarmowego, zakażenie Helicobacter pylon, polipowatość rodzinna. LECZENIE OGÓLNE: szansę na wyleczenie stwarza jedynie operacyjne radykalne wycięcie nowotworu wspólnie z okolicznymi węzłami chłonnymi; nawet u chorych, u których zmiana nowotworowa wydaje się nieoperacyjna, należy dążyć do operacyjnego pomniejszenia masy guza, bo to jest najskuteczniejsze postępowanie paliatywne, zwiększające także szansę powodzenia ewentualnej chemioterapii albo radioterapii; wyjątek stanowi inicjalny rak żołądka, gdzie usuwanie zmiany bez operacji (zazwyczaj endoskopowe) może czasem doprowadzić do wyleczenia; w leczeniu paliatywnym raka wpustu stosuje się z powodzeniem sposoby inne niż operacyjne. POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE: leczeniem z wyboru jest zazwyczaj radykalne, prawie całkowite wycięcie żołądka (gastrektomia subtotalna) z zespoleniem żołądkowo-jelitowym albo żołądkowo-dwunastniczym; przewarzająca część żołądka usuwa się w jednym bloku wspólnie z siecią większą i mniejszą; niekiedy usuwa się także śledzionę i ogon trzustki; w przypadku stwierdzenia naciekania okolicznych struktur naciek taki także należy wyciąć, całkowite wycięcie żołądka (gastrektomia totalna) wykonuje się jedynie wtedy, gdy to jest niezbędne do usunięcia całości nacieku nowotworowego, miejscowe wycięcie zmiany nowotworowej stosuje się jako zabieg paliatywny w razie nowotworu nieoperacyjnego w celu wyeliminowania powody krwawienia albo niedrożności. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: uzależniona od wydolności fizycznej pacjenta. DIETA: zależnie od rodzaju wykonanej operacji; do uzyskania właściwego stanu odżywienia niekiedy może być niezbędne uzupełniające albo całkowite żywienie pozajelitowe. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: w większości przypadków rak żołądka daje symptomy dopiero w późnym stadium, dlatego w momencie rozpoznania zwykle ma się do czynienia ze znacznym zaawansowaniem tej dolegliwości; jedyną szansą wyleczenia jest radykalna operacja, ogólna liczba przeżyć 5-letnich wynosi 18% (przy miejscowym zaawansowaniu nowotworu 57%, regionalnym -19%, a w przypadku obecności przerzutów odległych - 2%), wykrycie wczesnego raka żołądka następuje zwykle przypadkowo przy okazji badań z innego powodu albo w rezultacie przesiewowych badań endoskopowych w regionach endemicznych; odsetek przeżyć 5-letnich wynosi wówczas ponad 40%, zależnie od szczegółowego stopnia zaawansowania i typu histologicznego nowotworu