Schizofrenia co to znaczy
Leczenie Schizofrenia definicja. Czym jest stratą prawidłowej oceny rzeczywistości) zaburzenie.

Czy przydatne?

Definicja Schizofrenia

Co to jest Schizofrenia: Dolegliwość Schizofrenia OPIS: psychotyczne (powiązane z stratą prawidłowej oceny rzeczywistości) zaburzenie psychiczne o zwiastunowych, aktywnych i rezydualnych objawach, do których należą: urojenia, omamy, zaburzenia afektu (emocji) i zaburzenia formalne myślenia; rozpoznanie to określa się, jeżeli opisane symptomy trwają nie krócej niż 6 miesięcy. Uwarunkowania genetyczne: występuje u osób usposobionych genetycznie. Częstość występowania: w okresie całego życia choruje 1% populacji; w niższych warstwach społeczno-ekonomicznych częstość występowania jest większa. Wiek: start przed 45 rokiem życia. Płeć: u mężczyzn i u kobiet jednakowo regularnie. Symptomy: wycofanie się z rzeczywistości, urojenia (utrwalone błędne sądy, sprzeczne z rzeczywistością), regularnie prześladowcze (inni ludzie są wrogo nastawieni lub śledzą), urojenia odnoszące (o pacjencie piszą w gazetach, mówią w telewizji, śpiewają piosenki w radiu), myślenie symboliczne (ludzie albo rzeczy mają niezwykłe znaczenie), inni ludzie mogą słyszeć myśli pacjenta, nasyłać mu myśli albo kierować nimi (urojenia odsłonięcia i oddziaływania), urojenia wielkościowe albo religijne, omamy - zazwyczaj słuchowe, jednostajny afekt albo nieadekwatne emocje, rozkojarzenie myślenia (myśli niewiążące się z sobą w sensowną całość), wielomówność z nikłym przekazem informacji, wahania aktywności od wybitnego pobudzenia do stuporu z mutyzmem. Powody: nieznane - ani pojawienie się, ani utrzymywanie się objawów nie ma podłoża organicznego; powodem najprawdopodobniej jest skomplikowane współdziałanie czynników dziedzicznych i środowiskowych. TRYB LECZENIA: leczenie zazwyczaj zaczyna się hospitalizacją w celu diagnostyki pod kątem zmian organicznych i opanowania aktywnych objawów psychotycznych, leczenie ambulatoryjne - jeżeli pacjent nie stanowi zagrożenia dla siebie i innych, realizuje zalecenia lekarza i ma opiekującą się nim rodzinę. LECZENIE OGÓLNE: zabezpieczyć pacjenta i otoczenie przed ewentualnymi działaniami wynikającymi z urojeń. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: przebieg przewlekły: remisje i zaostrzenia (nawroty), rokowanie ostrożne, niemniej pełne wyzdrowienie dotyczy 30% chorujących, symptomy niekorzystne (pomniejszenie aspiracji, napędu i reakcji emocjonalnych) - regularnie najsłabiej reagują na leczenie