Szyjka kości udowej co to znaczy
Leczenie Szyjka kości udowej - złamanie definicja. Czym jest obrębie głowy albo szyjki kości udowej.

Czy przydatne?

Definicja Szyjka kości udowej - złamanie

Co to jest Szyjka kości udowej - złamanie: Dolegliwość Szyjka kości udowej - złamanie OPIS: złamanie w obrębie głowy albo szyjki kości udowej, zwykle w następstwie upadku, określane w terminologii angielskiej łącznie ze złamaniami szyjki jako tak zwany złamania biodra. złamanie szyjki - anatomicznej albo chirurgicznej, złamanie przezkrętarzowe, złamanie podkrętarzowe - zazwyczaj powiązane z cięższym urazem, u mężczyzn spotykane częściej niż pozostałe rodzaje złamania. Częstość występowania: 200 000 przypadków rocznie spośród osób po 65 roku życia, pośród kobiet ponad 75 roku życia złamania takie występują u 1% rocznie. Wiek: 80% występuje u osób w wieku ponad 60 lat. Płeć: częściej u kobiet. Symptomy: ból w rejonie stawu biodrowego: mocny ból zazwyczaj wskazuje na złamanie z przemieszczeniem, a ból o umiarkowanym nasileniu na złamanie bez przemieszczenia, ból w stawie kolanowym: udzielony ze stawu biodrowego, może być aktualny nawet bez choroby bólowych samego stawu biodrowego, ustawienie uda w rotacji zewnętrznej, skrócenie kończyny dolnej. Powody: upadek, wypadek komunikacyjny, złamanie samoistne zmienionej patologicznie kości. Impulsy RYZYKA: osteoporoza, przeważnie w momencie pomenopauzalnym, przerzuty nowotworowe, dolegliwości układu nerwowego, wtórna nadczynność przytarczyc w przebiegu zaawansowanej niewydolności nerek. TRYB LECZENIA: leczenie w trybie względnie pilnym, w okresie transportu do szpitala wskazane jest wykorzystywanie łagodnego wyciągu złamanej kończyny, co minimalizuje choroby: prowizoryczny wyciąg można później utrzymać w łóżku, pod warunkiem zapewnienia kontroli ukrwienia i stanu skóry. LECZENIE OGÓLNE: ogólna ocena internistyczna, tak by przed operacją można było doprowadzić pacjenta do względnie najlepszego stanu ogólnego, prawie zawsze wskazana jest interwencja operacyjna; długie okresy unieruchomienia w łóżku źle znoszą w szczególności pacjenci w podeszłym wieku, należy dbać o ochronę miejsc narażonych na ucisk i powstawanie odleżyn, szczególnie okolicy krzyżowej, pięt i kostek. POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE: w złamaniach szyjki kości udowej stosuje się endoprotezy stawu biodrowego albo zespolenie dzięki gwoździowania, w złamaniach przezkrętarzowych mają wykorzystanie gwoździe, śruby i płytki kątowe, w złamaniach podkrętarzowych stosuje się gwóźdź z długą płytką kątową, szczególną śrubę biodrową zakładaną śródszpikowo. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: pacjenci powinni wstawać z łóżka jak najszybciej, zazwyczaj już kolejnego dnia po operacji (ze względów higienicznych i w celu zapobiegania zakrzepicy żył głębokich i odleżynom), chodzenie zaczyna się możliwie jak najwcześniej, początkowo dzięki chodzika, konieczna jest opieka wykwalifikowanego fizykoterapeuty. DIETA: bez ograniczeń. Wiadomość DLA CHOREGO: skierowanie do fizykoterapeuty w celu uzyskania dyrektyw na temat chodzenia. Zwykle zakazuje się noszenia ciężarów przynajmniej poprzez kilka tygodni. ZAPOBIEGANIE: profilaktyczne leczenie osteoporozy, osoby starsze z zaburzeniami chodu powinny chodzić o lasce albo dzięki chodzika, istotne jest zapewnienie ludziom w podeszłym wieku adekwatnie profilowanych krzeseł do siedzenia; powinny one uniemożliwiać zgięcie w stawie biodrowym większe niż 90 stopni, bo mocniejsze uniesienie uda wymusza jego rotację zewnętrzną, wiążącą się z siłami skrętnymi, mogącymi doprowadzić do złamania, zamontowanie wygodnych poręczy w łazience i przy schodach. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: w wieku podeszłym złamanie kości udowej stanowi poważny problem; śmiertelność pośrodku 3 miesięcy od urazu wynosi 15-20% w złamaniach krętarzowych i 10% w złamaniach szyjki, powrót do stanu zdrowia sprzed złamania obserwuje się u 65% chorych