Udar mózgu co to znaczy
Leczenie Udar mózgu definicja. Czym jest ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w.

Czy przydatne?

Definicja Udar mózgu

Co to jest Udar mózgu: Dolegliwość Udar mózgu OPIS: nagłe wystąpienie objawów ogniskowego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w rezultacie niedokrwienia mózgu albo krwotoku śródmózgowego. Uwarunkowania genetyczne: dziedziczenie poligeniczne z tendencją do skupiania się czynników ryzyka w danej rodzinie. Częstość występowania: w Polsce 80-100/100 000 Wiek: ryzyko wzrasta po 45 roku życia, maksimum osiąga w 7 i 8 dekadzie. Płeć: częściej u mężczyzn (3:1). Symptomy: zakres unaczynienia tętnic szyjnych (półkule mózgu): niedowład albo porażenie połowicze, niedoczulica połowicza, zespół lekceważenia, afazja, ubytki pola widzenia; rzadziej ból głowy, napad drgawkowy, amnezja, zmącenie świadomości, zakres unaczynienia tętnic kręgowych i podstawnej (pień mózgu, móżdżek): podwójne widzenie, zawroty głowy, ataksja, niedowład n. VII, zespół Homera, dysfagia, dyzartria, zaburzenia świadomości, ból głowy, nudności i wymioty, ataksja przemawiają za umiejscowieniem móżdżkowym udaru. Impulsy RYZYKA: wiek, nadciśnienie tętnicze, dolegliwość niedokrwienna serca, palenie tytoniu, cukrzyca, przeciwciała antyfosfolipidowe, obciążony wywiad dla rodziny. TRYB LECZENIA: hospitalizacja w ostrej fazie udaru, leczenie chirurgiczne: u chorych w dobrym stanie ogólnym, bez znacznego ograniczenia sprawności zabieg usunięcia blachy miażdżycowej z tętnicy wskazany przy zwężeniu ponad 70% światła tętnicy szyjnej po stronie obszaru niedokrwienia; przy zwężeniu poniżej 30% światła wystarczające leczenie farmakologiczne; przy pośrednich wartościach brak jednoznacznych wskazań. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: możliwie inicjalne uruchamianie. LECZENIE OGÓLNE: tlenoterapia, monitorowanie akcji serca poprzez 48 h, kontrola poziomu cukru we krwi, kontrola ciśnienia tętniczego (wskazane obniżenie przy wartościach przekraczających 200/100 mm Hg [26,6/13,3 kPa]), zapobieganie hipertermii, inicjalna rehabilitacja i uruchamianie, heparyna w dawce 5000 j. podskórnie co 12 h, ZAPOBIEGANIE: zaprzestanie palenia tytoniu, kontrola ciśnienia tętniczego, glikemii, gospodarki lipidowej, kwas acetylosalicylowy 650 mg/d. w 2 dawkach, ograniczenie albo zaprzestanie spożywania alkoholu, regularna aktywność fizyczna, kontrola masy ciała, pozytywne nastawienie chorego