Uszkodzenie więzadeł co to znaczy
Leczenie Uszkodzenie więzadeł, ścięgien i mięśni - skręcenia i naderwania definicja. Czym jest.

Czy przydatne?

Definicja Uszkodzenie więzadeł, ścięgien i mięśni - skręcenia i naderwania

Co to jest Uszkodzenie więzadeł, ścięgien i mięśni - skręcenia i naderwania: Dolegliwość Uszkodzenie więzadeł, ścięgien i mięśni - skręcenia i naderwania OPIS: skręcenie stawu znaczy całkowite albo częściowe uszkodzenie aparatu więzadłowego stawu w obrębie samego więzadła lub w miejscu jego przyczepu do kości; odznacza się skręcenia stopnia l, II, III; stopień l i II obejmuje uszkodzenia niecałkowite, różniące się głębokością; stopień III znaczy całkowite przerwanie ciągłości aparatu więzadłowego; fundamentem rozpoznania jest badanie fizykalne, naderwanie (albo zerwanie) znaczy częściowe albo całkowite przerwanie ciągłości mięśnia albo ścięgna, naderwania i zerwania mięśni i ścięgien zwykle mają charakter urazów z przeciążenia, w trakcie gdy skręcenia stawów powstają zazwyczaj w następstwie gwałtownego urazu (upadku, działania dźwigni, wypadku komunikacyjnego). Częstość występowania: ocenia się, iż urazy tego typu, włączając w to urazy kończyn dolnych, górnych i kręgosłupa, zdarzają się przedtem czy potem w przebiegu kariery sportowej aż u 80% lekkoatletów. Wiek: skręcenie stawów - w każdym wieku u osób czynnych fizycznie, naderwania mięśni i ścięgien - zazwyczaj między 15-40 rokiem życia. Płeć: częściej u mężczyzn. Symptomy: obrzęk, ból, zaczerwienienie i wybroczyny, bolesność uciskowa, zaburzenie chodu w razie poważniejszych urazów, ograniczenie zakresu ruchów w stawie, niestabilność stawu. Powody: upadki, wypadki komunikacyjne, urazy bezpośrednie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym albo niewystarczająca rozgrzewka z ćwiczeniami rozciągającymi przed intensywnym treningiem, słabe wytrenowanie. Impulsy RYZYKA: niewłaściwe obuwie sportowe, nieumiejętny albo zbyt forsowny trening. TRYB LECZENIA: ambulatoryjny. TRYB LECZENIA: zgromadzenie wywiadu i badanie przedmiotowe; leczenie zorientowane na najpoważniejsze z podejrzewanych obrażeń, uniesienie kończyny, zimne okłady, ucisk, bandaż elastyczny (w cięższych sytuacjach - opatrunek Jonesa), unieruchomienie gipsowe w przypadku skręcenia III stopnia - może także być potrzebna rekonstrukcja operacyjna zerwanych więzadeł, unieruchomienie próżniowe jest bardzo skuteczne, zapewnia stabilne unieruchomienie i chroni przed bólem, może powstać konieczność nauczenia się poprzez pacjenta chodzenia o kulach. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w ostrych urazach - leżenie w łóżku, w poważniejszych sytuacjach - fizykoterapia, spanie z uniesioną kończyną. DIETA: obniżenie masy ciała, jeśli u podłoża urazu leży otyłość. ZAPOBIEGANIE: rozsądna dbałość o stosowną sprawność fizyczną, unikanie nadmiernie forsownych ćwiczeń, noszenie odpowiedniego rodzaju obuwia sportowego i szczególnych ochraniaczy, używanie właściwych przyrządów sportowych, świadomość potencjalnego ryzyka związanego z uprawianą dyscypliną sportu, zgodne przygotowanie do treningów, rozgrzewka i rozluźnienie mięśni po ćwiczeniach. POWIKŁANIA: przewlekła niestabilność stawu, zwyrodnienie stawu. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: przy odpowiednim leczeniu i nieobciążaniu chorej kończyny powrót jej sprawności może nastąpić po 6-8 tygodniach albo nawet potem, zależnie od stopnia ciężkości obrażeń