Wątroba zapalenie wirusowe co to znaczy
Leczenie Wątroba zapalenie wirusowe definicja. Czym jest uogólnionych zakażeń zajmujących.

Czy przydatne?

Definicja Wątroba zapalenie wirusowe

Co to jest Wątroba zapalenie wirusowe: Dolegliwość Wątroba - zapalenie wirusowe OPIS: ekipa uogólnionych zakażeń zajmujących pierwotnie wątrobę, ale spowodowana poprzez odmienne wirusy, różniące się pod względem epidemiologicznym; wirus zapalenia wątroby typu B jest na drugim miejscu (po nikotynie) pośród czynników rakotwórczych u ludzi. Częstość występowania: częstość występowania w Polsce: 1996 r; typu B - 6435, zapadalność -16,66; 1997 r; typu A - 4045, zapadalność -10,47; typu B - 4829, zapadalność 12,49; typu C - 997, zapadalność 2,58; typu B + C - 66. Wiek: HAV skutkuje zakażenie w każdym wieku; rzadziej u niemowląt. Płeć: odnosząc się do większości wirusów predyspozycja jest nieznana; piorunujące zapalenie wątroby - u mężczyzn częściej niż u kobiet (2:1). Symptomy: wspólne dla różnych wirusów; przebieg dolegliwości zależy do pewnego stopnia od czynnika etiologicznego; gorączka (60%); rzadko w zakażeniu HBV i HCV, złe samopoczucie (67%), nudności (80%), brak łaknienia (54%), żółtaczka (u osób dorosłych, 62%), ciemne zabarwienie moczu (84%), bóle głowy, podrażnienie opon mózgowo-rdzeniowych (sporadycznie), wymioty, dwie trzecie zakażeń HCV ma przebieg bezżółtaczkowy i delikatne symptomy, tkliwość przy wstrząsaniu ręką okolicy wątroby; może wystąpić zwiększenie wątroby. Impulsy RYZYKA: pracownicy służby zdrowia i inni, u których realizowany zawód jest związany z ryzykiem zakażenia, pacjenci poddawani hemodializie, biorcy krwi i/albo produktów krwiopochodnych, narkomani przyjmujący dożylnie środki odurzające, homoseksualiści aktywni seksualnie, osoby narażone na zakażenie w kontaktach domowych, dzieci adoptowane pochodzące z rejonów o wysokiej ekspozycji na zakażenie, zakłucie zakażoną igłą, wysoce ryzykowne zachowania seksualne, zakażenia mogą się szerzyć endemicznie w zakładach zamkniętych. TRYB LECZENIA: zazwyczaj opieka ambulatoryjna, nie ma potrzeby izolacji, niezależnie od osób pracujących w kontakcie z żywnością, chorujących na zapalenie wątroby typu A albo pracowników służby zdrowia z zapaleniem wątroby typu B albo C, LECZENIE OGÓLNE: korekcja: zaburzeń krzepnięcia, nieprawidłowej retencji wody i elektrolitów, zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, hipoglikemii, jakiegokolwiek upośledzenia funkcji nerek, zgłoszenie przypadków ostrych zapaleń wątroby odpowiednim służbom nadzorującym. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: w zależności od tolerancji; u chorych na zapalenie wątroby typu A ograniczenie aktywności nie wpływa na zdrowienie. DIETA: odpowiednia pod względem ilości kalorii; zgodne odżywianie