Wrzodziejące zapalenie co to znaczy
Leczenie Wrzodziejące zapalenie jelita grubego definicja. Czym jest jedna z gatunku zapalnych.

Czy przydatne?

Definicja Wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Co to jest Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: Dolegliwość Wrzodziejące zapalenie jelita grubego OPIS: jedna z gatunku zapalnych chorób jelit o nieznanej etiologii, charakteryzująca się przebiegiem z okresami remisji i zaostrzeń zapalenia we wszystkich częściach okrężnicy; cechuje się nawracającym krwawieniem z odbytnicy i różnorodnymi symptomami ogólno-ustrojowymi. Uwarunkowania genetyczne: częste występowanie rodzinne, nieujemny wywiad dla rodziny w 8-11%; dziedziczenie w linii potomstwa częstsze niż w liniach bocznych; częściej występuje u Żydów. Symptomy: krwista biegunka, ból brzucha, gorączka, strata masy ciała, bóle i zapalenia stawów (15-20%), zapalenie stawów kręgosłupa (3-6%), powikłania oczne (4-10%), w tym zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie twardówki, keratopatia, zaćma, brzeżne owrzodzenie rogówki i retinopatia naczynioskurczowa środkowa, rumień guzowaty, zgorzelinowe zapalenie skóry, owrzodzenia aftowe w jamie ustnej (5-10%), częste bezobjawowe stłuszczenie wątroby, rzadko hepatomegalia, pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych, marskość wątroby (1-5%), rak przewodów żółciowych, powikłania zakrzepowo-zatorowe (1-6%), zapalenie osierdzia (rzadko), skrobiawica (rzadko). TRYB LECZENIA: ambulatoryjny niezależnie od ciężkich zaostrzeń, które mogą wymagać hospitalizacji. LECZENIE OGÓLNE: zasadą jest kontrola procesu zapalnego, zapobieganie powikłaniom, wyrównywanie niedoborów żywieniowych i objętości krwi. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: pełna aktywność życiowa tolerowana poprzez pacjenta. DIETA: nie stosuje się specjalnej diety; potrawy mleczne nie są zabronione, jeżeli nie towarzyszy niedobór laktazy. ZAPOBIEGANIE: kontrolna kolonoskopia w celu wykluczenia raka z biopsją błony śluzowej w celu oceny ewentualnej dysplazji musi być realizowana co 1-2 lata, począwszy od 7-8 roku od ujawnienia się dolegliwości; to jest szczególnie istotne w zapaleniu całej okrężnicy; stwierdzenie dysplazji wymaga częstych badań (na przykład w razie dysplazji małego stopnia co 3-6 miesiące). Dysplazja dużego stopnia (lub małego stopnia w guzie) skłania do rozważenia kolektomii; powtarzane co rok próby wątrobowe, cholangiografia w celu oceny cholestazy. POWIKŁANIA: perforacja, toksyczne rozdęcie okrężnicy, dolegliwości wątroby, powstawanie zwężeń (rzadziej niż w chorobie Crohna), rak okrężnicy (może wystąpić u 30% pacjentów z chorobą obejmującą całe jelito grube, trwającą 25 lat); ryzyko rozwoju raka wzrasta, pojawia się po 7-8 latach od początku dolegliwości; ryzyko jest mniejsze w przypadku umiejscowienia się dolegliwości w lewej połowie okrężnicy. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: przebieg bardzo różnorodny; śmiertelność przy pierwszym rzucie ok. 5%; mniej więcej u 75-85% pacjentów występują nawroty i wg nie wszystkich zestawień powyżej 20% chorych wymaga wykonania kolektomii, ryzyko rozwoju raka okrężnicy jest jedynym, głównym faktorem ryzyka związanym z długoterminowym rokowaniem, lewostronne zapalenie okrężnicy i wrzodziejące zapalenie odbytnicy ma dobre rokowanie, również co do długości życia