Wścieklizna co to znaczy
Leczenie Wścieklizna definicja. Czym jest infekcja ośrodkowego układu nerwowego spowodowana poprzez.

Czy przydatne?

Definicja Wścieklizna

Co to jest Wścieklizna: Dolegliwość Wścieklizna OPIS: błyskawicznie postępująca infekcja ośrodkowego układu nerwowego spowodowana poprzez wirusa RNA, który zakaża ssaki, w tym także ludzi; w przypadku wystąpienia objawów dolegliwość w 100% przypadków kończy się zgonem, zakażeniu można zapobiec poprzez szybkie wdrożenie profilaktyki poekspozycyjnej po pokąsaniu albo innym rodzaju narażenia człowieka na kontakt ze zwierzęciem z symptomami wścieklizny albo podejrzanym o wściekliznę. Częstość występowania: w Polsce nie notowano w ostatnich latach zachorowania na wściekliznę u ludzi. Wiek: każdy. Płeć: dolegliwość występuje z jednakową częstością u obu płci. Symptomy: zazwyczaj następują po sobie 4 stadia, jednakże mogą się pokrywać w okresie; moment wylęgania: moment wylęgania jest czasem między pokąsaniem a pojawieniem się pierwszych objawów dolegliwości; w 2/3 przypadków trwa od 1 do 3 miesięcy; czasem jest krótki i wynosi 5 dni, a niekiedy dłuższy aniżeli 5 lat; najkrótszy jest u osób, u których doszło do rozległych pokąsań głowy i tułowia, brak objawów poza związanymi z urazem; moment zwiastunów: trwa od 2 do 10 dni, w najwyższym stopniu charakterystycznymi symptomami tego stadium są ból i parestezje w miejscu pokąsania, symptomy są regularnie skrajnie różne i nieswoiste, włączając gorączkę i ból głowy, mogą być powiązane z różnymi narządami, mogą przypominać różne inne częste zakażenia; moment ostrych objawów neurologicznych: trwa od 2 do 10 dni, w obrazie klinicznym przeważają symptomy ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj przyjmuje jedną z dwóch postaci, pobudzenia psychoruchowego: epizody nadmiernego pobudzenia psychoruchowego trwające ok. 5 min; należą do nich: wodowstręt, aerofobia, hiperwentylacja, ślinotok i chwiejność układu autonomicznego na przemian ze stanem prawidłowym, porażeń: dominuje porażenie; może być wstępujące bądź także zajmować jedną albo kilka kończyn; śpiączka: trwa od kilku godz. do kilku dni; u chorych poddanych intensywnej opiece medycznej rzadko może trwać kilka miesięcy, może rozwinąć się pośrodku kilku dni po okresie ostrych objawów neurologicznych, może wystąpić nagle z zatrzymaniem oddychania; zgon: zazwyczaj następuje pośrodku 3 tygodni od początku dolegliwości w rezultacie powikłań, w poezji światowej opisano tylko trzy przypadki przeżycia, żaden z nich nie zdarzył się pośrodku ostatnich 15 lat. Powody: wirus wścieklizny jest wirusem neurotropowym obecnym w ślinie zakażonych zwierząt. Impulsy RYZYKA: ekspozycja na zakażenie: zawód albo czynności, których wykonywanie wiąże się z kontaktem człowieka ze zwierzętami dzikimi albo domowymi (na przykład hodowcy zwierząt, pracownicy laboratoryjni, weterynarze, speleolodzy), podróżujący do państw, gdzie wścieklizna pośród psów występuje endemicznie (najczęstszy czynnik ryzyka), w Polsce przeważnie to są psy, koty i lisy. TRYB LECZENIA: podejrzenie zapalenia mózgu w przebiegu wścieklizny - hospitalizacja z izolacją, ekspozycja na zakażenie - hospitalizacja, jeżeli rany są rozległe i głębokie; tryb ambulatoryjny - w celu profilaktyki poekspozycyjnej