Wyrostek robaczkowy co to znaczy
Leczenie Wyrostek robaczkowy - zapalenie ostre definicja. Czym jest ostry stan zapalny wyrostka.

Czy przydatne?

Definicja Wyrostek robaczkowy - zapalenie ostre

Co to jest Wyrostek robaczkowy - zapalenie ostre: Dolegliwość Wyrostek robaczkowy - zapalenie ostre OPIS: ostry stan zapalny wyrostka robaczowego; po raz pierwszy opisane poprzez Fitza w 1886 r., McBumey opisał pkt. największej bolesności jamy brzusznej. Częstość występowania: 10/100000, najczęstsza ostra dolegliwość jamy brzusznej wymagająca interwencji chirurgicznej, ocenia się, iż pośrodku całego życia wystąpi u co 15 człowieka (7%). Wiek: 10-30 lat: u mężczyzn częściej niż u kobiet (3:2), ponad 30 lat: jednakowo regularnie u obu płci. Wiek: nieco częściej u mężczyzn. Symptomy: ból brzucha (100%) - na początku w śródbrzuszu, potem w prawym dolnym kwadrancie; ból minimalizuje się przy zgięciu kończyny w stawie biodrowym, obrona mięśniowa, brak łaknienia (prawie 100%), nudności (90%), wymioty (75%) - delikatne, zaparcie, biegunka - delikatna, kolejność pojawiania się objawów (95%) -brak łaknienia, ból brzucha, wymioty, niewielki przyrost (o 1°C) ciepłoty ciała, tętno lekko przyśpieszone, pacjent zazwyczaj leży bez ruchu ze zgiętym prawym udem, największą bolesność stwierdza się w punkcie McBurneya, bolesność uciskowa w prawym dolnym kwadrancie - bezpośrednia i udzielona przy ucisku innych okolic, obrona mięśniowa - świadoma i odruchowa, przeczulica skórna na poziomie Thio-12, symptom Rovsinga - ból w prawym dolnym kwadrancie przy ucisku lewego dolnego kwadrantu brzucha, ból przy przeproście uda w prawym stawie biodrowym, ból przy rotacji zgiętego prawego uda do wewnątrz, wyrostek zakątniczy - ból umiejscowiony w bocznej części prawego dolnego kwadrantu, wyrostek ułożony w miednicy mniejszej - przy badaniu per rectum bolesność miejscowa i w rejonie nadtonowej. TRYB LECZENIA: operacyjny, w uwarunkowaniach szpitalnych AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: inicjalne uruchomienie chorego po operacji, powrót do pełnej aktywności w 4-6 tygodni po operacji. DIETA: normalne odżywianie doustne - po przywróceniu pracy jelit, zazwyczaj po 24-48 h od operacji. POWIKŁANIA: zakażenie rany pooperacyjnej, ropień wewnątrzbrzuszny, niekiedy podprzeponowy, przetoka kałowa, mechaniczna niedrożność jelit, przepuklina w bliźnie po operacji, ropień przepony (bardzo rzadko), zapalenie otrzewnej z porażenną niedrożnością jelit. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: u pacjentów młodych, bez pierwotnej perforacji wyrostka - przebieg pooperacyjny zwykle niepowikłany, częstość powikłań i śmiertelność wzrastają u pacjentów w podeszłym wieku i przy perforacji wyrostka