Zawał serca co to znaczy
Leczenie Zawał serca definicja. Czym jest jest wyrazem gwałtownie rozwijającej się martwicy mięśnia.

Czy przydatne?

Definicja Zawał serca

Co to jest Zawał serca: Dolegliwość Zawał serca OPIS: ostry zawał mięśnia serca jest wyrazem gwałtownie rozwijającej się martwicy mięśnia w następstwie utrzymującego się zupełnego zamknięcia przepływu krwi poprzez określony region mięśnia, spowodowanego zwykle zakrzepem, regularnie współistniejącym z blaszką miażdżycową tętnicy wieńcowej; skutki kliniczne zależą od obszaru i umiejscowienia zawału i szybkości, z jaką przepływ krwi poprzez niedokrwione tkanki może być przywrócony środkami farmakologicznymi albo mechanicznymi, po zupełnym zamknięciu tętnicy martwica mięśnia dokonuje się pośrodku 4-6 h; przepływ krwi do obszaru niedokrwionego musi być utrzymany w granicach 40% prawidłowego, by tkanka przeżyła; można wyróżnić zawał z patologicznym załamkiem Q i bez tego załamka, zależnie od tego, czy to jest zawał pełnościenny z zupełnym zamknięciem tętnicy doprowadzającej do obszaru zawału (z patologicznym załamkiem Q), czy także nieobejmujący całej grubości ściany i spowodowany znacznym zwężeniem, lecz nie zupełnym zamknięciem tętnicy doprowadzającej (bez załamka Q), całkowite zamknięcie głównego pnia lewej tętnicy wieńcowej, zazwyczaj zaopatrującego 70% masy mięśnia lewej komory, ma poważne następstwa i zazwyczaj kończy się śmiercią pośrodku min. albo godz.. Wiek: ponad 40 roku życia. Płeć: od 40-70 roku życia przeważają mężczyźni, ponad 70 roku życia jednakowa zapadalność u mężczyzn i kobiet. Symptomy: bóle: brzucha, ramion, pleców, żuchwy, szyi, klatki piersiowej, niepokój, obecność fali na żyle szyjnej (w razie bloku przedsionkowo-komorowego albo niewydolności prawej komory), uczucie ciężaru w klatce piersiowej, ściskanie, rozpieranie, kaszel, poty, duszność, rzężenia, chrapliwy oddech, zaburzenia rytmu serca, podwyższone ciśnienie tętnicze albo hipotonia, wypełnienie żył szyjnych, zawroty głowy, bladość powłok, osłabienie, omdlenie, nudności, wymioty, nasilone pocenie się. Impulsy RYZYKA: hipercholesterolemia (podwyższone stężenie LDL, obniżone HDL), hipertrójglicerydemia, przedwczesna (< 55) rodzinna dolegliwość wieńcowa, palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, otyłość, siedzący tryb życia, cukrzyca, podeszły wiek, stres, wroga, sfrustrowana osobowość (w odróżnieniu do osoby konsekwentnie zdążającej do celu). TRYB LECZENIA: hospitalizacja na oddziale intensywnej terapii kardiologicznej. LECZENIE OGÓLNE: analgezja, leczenie i zapobieganie elektrycznym i mechanicznym powikłaniom, postępowanie zmierzające do ograniczenia obszaru zawału, ochrony mięśnia sercowego; AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: bezwzględne leżenie poprzez pierwsze 24 h, ustalony poprzez lekarza plan rehabilitacji. DIETA: nic doustnie aż do ustabilizowania stanu klinicznego; później dieta niskotłuszczowa, małosolna. ZAPOBIEGANIE: unikać czynników ryzyka, kwas acetylosalicylowy (Aspiryna 81 mg/dz.) może mieć korzystne działanie. PRZEBIEG Dolegliwości I ROKOWANIE: śmiertelność w zawale wynosi 10% w momencie szpitalnym i 10% pośrodku pierwszego roku po zawale; powyżej 60% zgonów następuje pośrodku pierwszej godziny od początku objawów