charakter co to znaczy
Charakter co to znaczy. Czym jest cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę.

Czy przydatne?

Definicja Charakter

Co to znaczy Charakter: (z gr.) - piętno, właściwość, wizerunek albo cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę od innych tego samego rodzaju, na przykład z racji na wygląd, postać, działanie czy zachowanie.
W psychologii charakter rozumiany jest jako:
Zespół cech psychicznych danej osoby, które ujawniają się w jej zachowaniu, sposobie bycia, usposobieniu. Definicja utożsamiane w tym znaczeniu z osobowością.
Zespół tych cech osobowości, które powiązane są z przekonaniami moralnymi. Definicja stosowane do pozytywnego i negatywnego wartościowania osobowości jednostki, na przykład szlachetny charakter, niezłomny, osoba o silnej woli, lecz: bez charakteru, egoistyczna, o słabym charakterze. Z racji na normatywne konotacje, definicja rzadziej stosowane we współczesnej psychologii niż osobowość.
Badaniem charakteru zajmuje się charakterologia, która między innymi tworzy i analizuje typologie charakteru