empatia co to znaczy
Empatia co to znaczy. Czym jest umiejętność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (empatia.

Czy przydatne?

Definicja Empatia

Co to znaczy Empatia: (gr. empátheia ‘cierpienie’) - w psychologii umiejętność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna), zdolność przyjęcia ich metody myślenia, spojrzenia z ich perspektywy na rzeczywistość (empatia poznawcza).
Osoba nie posiadająca tej zdolności jest "ślepa" emocjonalnie i nie potrafi ocenić ani dostrzec stanów emocjonalnych innych osób. Silna empatia objawia się pomiędzy innymi uczuciem bólu wtedy, gdy przyglądamy się cierpieniu innej osoby, zdolnością współodczuwania i wczuwania się w perspektywę widzenia świata innych ludzi.
Psychologowie zastanawiali się skąd bierze się uczucie empatii i dlaczego niektórzy ludzie są go pozbawieni. Empatia jest jednym z najmocniejszych hamulców zachowań agresywnych, więc to jest również pytanie ważne z punktu widzenia inżynierii socjalnej.
Źródła empatii:
Teoria Jeana Piageta
Empatia jest pochodną rozwoju poznawczego. Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym i niekiedy we inicjalnym wieku szkolnym powiązane jest z tak zwanym egocentryzmem myślenia, nie uświadamianiem sobie, iż perspektywa widzienia innych ludzi może być inna od naszej. Dziecko nie potrafi wczuć się w położenie innej osoby, ponieważ wymaga to złożonego procesu poznawczego. Dlatego pozbawione jest empatii.
Teoria Margaret Mahler
Inicjalna stosunek pomiędzy matką i dzieckiem bazuje pomiędzy innymi na nieświadomym procesie przepływu emocji i istnieniu "emocjonalnej pępowiny" pomiędzy matką i dzieckiem. W pierwszych miesiącach życia emocje matki przechodzą na dziecko, z kolei nastroje dziecka udzielają się matce. Jeżeli w tym okresie życia następują pewne traumy (np. matka przeżywa bardzo niekorzystne uczucia, jest w depresji) albo matka jest nieobecna (zgon, dolegliwość, zła opieka), to dziecko buduje "mur ochronny", którego zadaniem jest nie wczuwanie się w emocje matki. W rezultacie tego zostaje pozbawione umiejętności empatycznego wczucia się w położenie innej osoby.
Empatia, w okolicy asertywności jest jedną z dwóch fundamentalnych zdolności wchodzących w skład tak zwany inteligencji emocjonalnej. Spore umiejętności empatyczne posiadają osoby charyzmatyczne