fantazja co to znaczy
Fantazja co to znaczy. Czym jest psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz gdzie w.

Czy przydatne?

Definicja Fantazja

Co to znaczy Fantazja: fantazmat to definicja pochodzące z języka psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz gdzie w sposób jawny albo schowany osoba spełna własne życzenia. Fantazja jest elementem rzeczywistości psychicznej. To co podmiot uważa za własne rzeczywiste wspomnienie jest - z punktu widzenia psychoanalizy - jedynie jego fantazją i nie musiało się wydarzyć w rzeczywistości albo wydarzyło się odmiennie niż to jest relacjonowane poprzez podmiot.
W najwęższym znaczeniu tego terminu, pod definicją fantazji rozumieć należy pragnienie dzienne, scenariusz snuty poprzez podmiot w stanie świadomości, gdzie prezentuje sobie pożądany albo niepożądany przebieg pewnych przyszłych albo przeszłych wydarzeń.
W szerszym znaczeniu fantazje to przekonania, wspomnienia przeszłych wydarzeń. W tym znaczeniu fantazja jest pochodną nieświadomości. Fantazje zatem mogą być świadome albo nieświadome. Fantazja pozostanie świadoma dopóty, dopóki jej związek ze nieświadomością nie zostanie zauważony poprzez cenzurę. Nieświadome fantazje - odpowiednio z koncepcją Zygmunta Freuda są powodem nerwicy