fuga co to znaczy
Fuga co to znaczy. Czym jest nerwicowe, gdzie występują ucieczkowe działanie impulsywne. Rzadko.

Czy przydatne?

Definicja Fuga

Co to znaczy Fuga: fuga dysocjacyjna to dysocjacyjne zaburzenie nerwicowe, gdzie występują ucieczkowe działanie impulsywne.
Rzadko występuje w formie tak zwany zamroczenia jasnego, kiedy człowiek wykonuje różne czynności, wędruje, nawiązuje kontakty niezgodne z dotychczasową metodą postępowania. Stan ten cechuje się zanikiem pamięci.
Fuga występuje regularnie u osób chorych na padaczkę typu skroniowego, z tą różnicą, iż symptomy się powtarzają i nie występuje związek czasowy i przyczynowy z jakimś specjalnym wydarzeniem emocjonalnym.
Cześciej jest spotykana w zaburzeniach osobowości, w szczególności typu histrionicznego.
Nie diagnozuje się fugi dysocjacyjnej po napadzie padaczkowym (ICD-10 G45.3).
Zjawiskiem podobnym jest skłonność do bezcelowych wędrówek - poriomania
Nie należy do takich przypadków zaliczać włóczęgostwa - dromomanii, czy ucieczki z miejsca przestępstwa