hebefrenia co to znaczy
Hebefrenia co to znaczy. Czym jest schizofrenii, który charakteryzuje się w pierwszej kolejności.

Czy przydatne?

Definicja Hebefrenia

Co to znaczy Hebefrenia: Schizofrenia zdezorganizowana - to podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się w pierwszej kolejności niespójnością, absurdalnością zachowania i nieadekwatnością reakcji emocjonalnych albo ich całkowitym brakiem; ponadto obserwuje się wzmożoną wrażliwość na bodźce wewnętrzne, przy jednoczesnym osłabieniu wrażliwości na bodźce zewnętrzne. Mogą występować halucynacje i urojenia, lecz nigdy nie tworzą one usystematyzowanej całości. Charakterystyczne dla chorych jest również zaniedbanie higieny osobistej, a niekiedy koprofagia)