co to znaczy
Id co to znaczy. Czym jest psychoanalitycznym, w okolicy ego i superego. Id jest rodzajem brzucha.

Czy przydatne?

Definicja Id

Co to znaczy Id: jest jedną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy ego i superego.
Id jest rodzajem brzucha matki (aczkolwiek piękna, to tylko metafora), gdzie dochodzi do ukształtowania ego i superego. Zawiera w sobie dziedziczne i wrodzone wyposażenie psychiczne z popędami włącznie, działa na zasadzie impulsów i natychmiastowej gratyfikacji, zaspokojenia potrzeb. Pozostaje w ścisłym związku z procesami fizjologicznymi z których czerpie energię. Id reprezentuje wewnętrzny świat subiektywnych doznań i nie posiada żadnej wiedzy o rzeczywistości obiektywnej. Nie potrafi tolerować przyrostów energii, które są odczuwane jako powodujące dyskomfort napięcia. Zasada redukcji napięcia, odpowiednio z którą działa id nosi nazwę zasady przyjemności. Zredukowanie ta zachodzi dzięki czynności odruchowych (redukują napięcie natychmiast) i procesu pierwotnego (redukuje złożone reakcje psychiczne).
Id jest sferą biologiczną człowieka.
Id jest jednym z fundamentalnych pojęć w psychoanalizie Zygmunta Freuda. W analizie transakcyjnej przykładem id jest komponent dziecka