imprinting co to znaczy
Imprinting co to znaczy. Czym jest definicja określające utrwalenie się w świadomości ludzi i.

Czy przydatne?

Definicja Imprinting

Co to znaczy Imprinting: (po z angielskiego: wdrukowanie, wpojenie) to definicja określające utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt bodźca wzrokowego, dotykowego albo z innych organów zmysłów.
Definicja imprintingu wiąże się ściśle z pracami badawczymi profesora Lorenza, także Pawłowa. Zdarzenie imprintingu dotyczy większości strunowców, możliwe jest iż także u mikroorganizmów. Znamienne jest, iż dla potencjału utrwalenia ma znaczenie na przykład postęp osobniczy. Jak wykazały badania Lorenza na ptakach, pisklęta gęsi pozostawały pod opieką naukowca, przez wzgląd na czym "obraz" rodzica zamiast dorosłej gęsi uosabiał uczony. Były także przypadki adoptowania młodych poprzez dorosłe z gatunków innych i naturalnie wrogich jak słynne szczury pod opieką tchórza. Inicjalna młodość znaczy większą podatność na bodźce stąd przewarzająca część uwarunkowań, które będą prowadzić organizm aż do jego biologicznej zgonu, "wdrukowuje się" właśnie w niej. Imprinting związany jest ściśle z warunkowaniem, co dowiodły badania Skinnera i Pawłowa. Znaczy on nic innego jak kojarzenie bodźców. W miarę prymitywne organizmy "uczyły" się kojarzyć wstrząs elektryczny z błyskiem światła bądź odżywką.
Definicja to koresponduje z definicją archetypu a, również memu