impuls co to znaczy
Impuls co to znaczy. Czym jest układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną.

Czy przydatne?

Definicja Impuls

Co to znaczy Impuls: żadne zjawisko, które może wywołać przy udziale układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu bodźca w fizjologii lub złożony z wielu bodźców prostych. W tym sensie impulsem może być percepowane zachowanie innej osoby, wyraz albo dłuższa wypowiedź, cała przypadek zaznaczona z racji na ważne dla jednostki impulsy etc.
Typy bodźców:
bodźce bezwarunkowe - wywołują stałą, odziedziczoną specyficzną reakcję bezwarunkową (odruch bezwarunkowy);
bodźce warunkowe - wywołują nabytą, wyuczoną reakcję warunkową;
bodźce dyskryminacyjne - w paradygmacie warunkowania sprawczego bodźce sygnalizujące dostępność czynnika wzmacniającego, albo będące takim wzmocnieniem;
bodźce nowe, bodźce konfliktowe, bodźce znaczne - nieznane jednostce, niejasne albo informujące o znaczeniu sygnału dla jednostki uruchamiają reakcję orientacyjną;
bodźce wyzwalające - bodźce przyspieszające wystąpienie reakcji emocjonalnej (na przykład agresji) i ukierunkowujące ją na określony element;
bodźce socjalne - bodźce pochodzące od innych ludzi, bądź skojarzone z innymi ludźmi