ingracjacja co to znaczy
Ingracjacja co to znaczy. Czym jest metoda manipulacji, działanie mające na celu zdobycie sympatii.

Czy przydatne?

Definicja Ingracjacja

Co to znaczy Ingracjacja: ("wkradanie się w cudze łaski"), to metoda manipulacji, działanie mające na celu zdobycie sympatii (wytworzenie pozytywnej postawy).
Różne są metody wkradania się w ludzkie łaski (techniki ingracjacji). Do w najwyższym stopniu popularnych należą:
Podwyższanie samooceny partnera stosunku - podkreślanie zalet osoby manipulowanej, podnoszenie wartości (schlebianie).
Zwiększanie własnej atrakcyjności, pozytywna autoprezentacja w oczach partnera stosunku.
Konformizm recenzji, postaw i zachowań. Zgodność dotyczy recenzji które są ważne dla osoby manipulowanej, lecz w ich zakresie potrzebuje ona wsparcia