inkubacja co to znaczy
Inkubacja co to znaczy. Czym jest Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości.

Czy przydatne?

Definicja Inkubacja

Co to znaczy Inkubacja: Termin odnoszący się do mechanizmów myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości przetwarzane są poprzez umysł również na poziomie nieświadomym. Spektakularnym odpowiednikiem takiego nieświadomego rozwiązywania problemów jest śnienie o rozwiązaniu problemu. Rankiem człowiek budzi się z gotową odpowiedzią. Owo nieświadome opracowywanie informacji nazwano w psychologii inkubacją.
Ciekawostka.
Niemiecki chemik Friedrich Kekule opisywał, iż gdy próbował zrozumieć jak połączone są atomy węgla w benzenie, nie mógł utworzyć modelu, który spełniłyb wszytkie wymogi. Nocą przyśnił mu się wąż, który zjada własny ogon. Rankiem doznał olśnienia i zrozumiał cykliczną naturę związków aromatycnych.
Gdy nie zastanawiamy się świadomie nad danym zagadnieniem, mózg może je nadal przetwarzać i opracowywać. Nowe wiadomości włączane są do mechanizmu pamięci deklaratywnej i opracowywane. Ten mechanizm jest również niezbędny dla trwałego zapamiętania nowych danych.
Zdarzenie inkubacji używane jest w mnemotechnikach - namawia się ludzi, by uczenie się porcjowali i przedzielali je okresami snu albo drzemki. W trakcie snu (i odpoczynku) następuje inkubacja.
Subiektywniym symptomem inkubacji jest fakt, iż gdy uczymy się jakiejś nowej czynności (na przykład jeżdżenia na rowerze) to mimo, iż dzisiaj się przewracamy, kolejnego dnia możemy lepiej umieć jeździć niż pod koniec edukacji poprzedniego dnia.
Z inkubacją wiąże się zdarzenie olśnienia (zdarzenie "acha!" albo iluminacji). To jest pojawienie się w umyśle gotowego rozwiązania danego problemu.
Badania nad szachistami pokazały np., iż tuż przed rozwiązaniem zadania szachowego oczy szachisty wykonują takie ruchy, które świadczą, iż w umyśle już jest gotowe rozwiązanie. Szachista jest go jednak jeszcze nieświadomy (szachista jeszcze nie doznał zjawiska "acha!")