lateralizacja co to znaczy
Lateralizacja co to znaczy. Czym jest czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która.

Czy przydatne?

Definicja Lateralizacja

Co to znaczy Lateralizacja: odmiennie "stronność" - asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Wyraża się na przykład większą sprawnością ruchową prawych kończyn od lewych, a również rejestrowaniem poprzez mózg większej liczby bodźców zmysłowych z prawej strony ciała.
Z racji na fakt krzyżowania się większości szlaków nerwowych większej sprawności prawej strony ciała odpowiada usytuowanie ośrodków ruchu i czucia w lewej półkuli mózgu. Stąd osoby leworęczne posiadają ośrodki ruchu w prawej półkuli. Większa sprawność ruchowa jednej ze stron ciała nie pojawia postaci gotowej u noworodków, ale nasila się etapowo w procesie ogólnego rozwoju.
Odznacza się lateralizację:
- jednorodną – występuje, gdy istnieje wyraźna przewaga jednej strony ciała nad drugą (na przykład lewooczność, leworęczność, lewonożność)
- niejednorodną (skrzyżowaną) – występuje gdy nie ma wyraźnej dominacji jednej strony nad drugą (na przykład gdy leworęczność występuje wraz z prawoocznością i prawonożnością albo praworęczność z lewoocznością i prawonożnością). Można spotkać różne typy takich kombinacji.
- nieustaloną (słabą) – występuje u tak zwany osób obustronnych, u których brak przewagi czynnościowej jednej strony nad drugą. Regularnie mówi się, iż osoby takie posługują się prawą i lewą ręka jednakowo dobrze, ale zwykle posługują się zarówno lewą, jak i prawą kończyną w sposób pozostawiający sporo do życzenia