nawyk co to znaczy
Nawyk co to znaczy. Czym jest czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w.

Czy przydatne?

Definicja Nawyk

Co to znaczy Nawyk: to w terminologii psychologii zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w rezultacie ćwiczenia (raczej poprzez powtarzanie).
W socjologii nawyk znaczy rutynowe, pozbawione refleksji działanie socjalne będące fundamentem ładu społecznego. Zespół działań mających formę nawyków tworzyć może jednostkowe albo grupowe zwyczaje.
Nawyki dzieli się na ruchowe, językowe, myślowe i poznawcze