parafilia co to znaczy
Parafilia co to znaczy. Czym jest seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się.

Czy przydatne?

Definicja Parafilia

Co to znaczy Parafilia: odmiennie dewiacja – zaburzenie preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania bodźców kojarzących się ze stanami silnego podniecenia. Przedmioty strukturalne zachowania parafilnego, które umożliwiają jednostce osiągnięcie satysfakcji na poziomie psychicznym (a więc zaspokajają potrzeby seksualne) równocześnie wykluczają spełnienie biologicznej (prokreacja) albo socjalnej (tworzenie więzi) funkcji zachowania seksualnego.
Parafilie ograniczają zachowania seksualne, jeśli występuje:
- niedojrzałość seksualna,
- brak obustronnej akceptacji,
- brak dążenia do zaspokojenia obu partnerów,
- zagrożenie zdrowia.
Normy seksuologiczne dotyczą również kontekstu sytuacyjnego, układu partnerskiego, a również kontekstu kulturowego.
Przeważnie parafilie dzieli się w zależności od konieczności osiągania satysfakcji seksualnej w dziedzinie obiektu i w dziedzinie metody realizacji i na nietypowe odchylenia.
Należy zaznaczyć, iż z racji na różnorodność ludzkich zachowań seksualnych, nie jest możliwe powstanie pełnej i wyczerpującej listy parafilii. Znaczna część spośród parafilii zamienianych w źródłach niemedycznych nie ma jednak znaczenia klinicznego ani społecznego, albo wręcz oparta jest tylko na popularnych domniemaniach czy fantazji autora (do tej kategorii może zaliczać się między innymi dendrofilia)