patopsychologia co to znaczy
Patopsychologia co to znaczy. Czym jest psychologia zaburzeń, psychopatologia to tematyka.

Czy przydatne?

Definicja Patopsychologia

Co to znaczy Patopsychologia: (z angielskiego: pathopsychology), odmiennie psychologia zaburzeń, psychopatologia to tematyka psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych założeń zaburzeń psychicznych.
W Europie oparta na klasyfikacji ICD-10 (Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych); w Ameryce Północnej na DSM IV (Diagnostyczny i statystyczny książka zaburzeń klinicznych).
Psychopatologia jako edukacja zajmująca się zaburzeniami psychicznymi musi opierać się na ścisłej definicji zaburzenia psychicznego a więc nienormalności. Aktualnie odznacza się 7 przedmiotów opierając się na których możemy stwierdzić czy dane zachowanie jest zaburzone i wnioskować o zaburzeniu psychicznym, to są:
1. Cierpienie
2. Nieprzystosowanie
3. Irracjonalność
4. Nieprzewidywalnośc i brak kontroli
5. Rzadkość i niekonwencjonalność
6. Dyskomfort obserwatora
7. Naruszenie norm.
Analizując czyjeś zachowanie w oparciu o te parametry można wnioskować o zaburzeniach psychicznych