projekcja co to znaczy
Projekcja co to znaczy. Czym jest psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych.

Czy przydatne?

Definicja Projekcja

Co to znaczy Projekcja: (od z łaciny proicere, wyrzucać przed siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech, przeważnie negatywnych. Powodem jest większa dostępność tych poglądów, zachowań i cech u osoby, która je posiada, a tym samym łatwiejsze podciąganie pod daną kategorię.
Przykład. Matka krzyczy na dziecko. Sądzi, iż dziecko jest wyjątkowo agresywne. W rzeczywistości sama jest agresywna.
Jak zazwyczaj w razie systemów obronnych mamy tu dwa aspekty: uniknięcie frustracji (matka może się czuć winna za niesłuszne skarcenie dziecka) i zniekształcenie rzeczywistości (dziecko cierpi i nie rozumie, czemu jest karcone).
Badania wykazały, iż ludzie nie projektują swoich cech ani na osoby zbyt podobne do nich (mogłoby to utrudnić udowadnianie, iż samemu się tych cech nie posiada), ani na osoby zbyt odmienne (wówczas teza projekcji wydawałaby się niewiarygodna).
Projekcja regularnie uzasadnia agresywne zachowania przez podbudowywanie wiary w agresywne nastawienie całego świata i konieczność samoobrony. Staje się to wówczas typowym objawem paranoi