psychika co to znaczy
Psychika co to znaczy. Czym jest do całokształtu mechanizmów i dyspozycji niematerialnych.

Czy przydatne?

Definicja Psychika

Co to znaczy Psychika: (gr. ψυχή, psyche - dusza), termin odnoszący się do całokształtu mechanizmów i dyspozycji niematerialnych, psychicznych człowieka. Indywidualna realizacja psychiki nazywana jest osobowością.
Nie istnieje jeden, powszechnie przyjęty schemat psychiki. Wg tradycyjnej psychologii akademickiej psychika obejmuje mechanizmy poznawcze, emocje, mechanizmy motywacyjne i osobowość przeciwstawiany mechanizmom cielesnym (fizjologicznych).
Zupełnie inny podział psychiki można odnaleźć w psychoanalizie: gdzie obowiązuje podział na biologiczne id i socjalne superego i część id zaznaczoną do kontaktów z superego i otoczeniem ego.
Gdyż człowiek jest jednością psychofizyczną, wydaje się, iż "psychika" jest sztucznym tworem, abstrakcyjnym obiektem badań psychologii - edukacji, której spójność jest także poddawana w niepewność, ontologiczny status psychiki także jest poddawany w niepewność