psychologia co to znaczy
Psychologia co to znaczy. Czym jest wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą.

Czy przydatne?

Definicja Psychologia

Co to znaczy Psychologia: (od gr. ψυχή psyche = dusza, i λόγος logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Psychologia bada także wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie i interakcję z otoczeniem. W zasadzie psychologia dotyczy ludzi, lecz mówi się o psychologii zwierząt (a więc zoopsychologii), jednakże zachowaniem się zwierząt zajmuje się również tematyka biologii - etologia.
Grecka litera Psi jest symbolem psychologii
Edukacji z których czerpie psychologia to raczej socjologia, antropologia, filozofia i biologia, lecz dzięki wypracowaniu własnych metod eksperymentalnych psychologia jest edukacją samodzielną. Psychologia zaliczana jest do nauk socjalnych, również do nauk humanistycznych. Ostatnio jest również zaliczana do nauk behawioralnych (nauk o zachowaniu) wraz z socjologią, etologią, antropologią kulturową, kryminologią, nie wszystkimi działami medycyny (psychiatrią, medycyną behawioralną).
Psychologia akademicka zajmuje się m. in.
procesami poznawczymi - postrzeganiem, myśleniem, wyobrażaniem, pamięcią (psychologia poznawcza);
nabywaniem mowy i powiązaniem jej z pozostałymi procesami psychicznymi (psycholingwistyka);
postępem i zmianami systemów psychicznych (psychologia rozwoju człowieka);
emocjami, procesami motywacji, stałymi cechami psychicznymi (psychologia osobowości);
postrzeganiem osób i psychicznymi aspektami interakcji pomiędzy ludźmi (psychologia socjalna) i komunikacją pomiędzy nimi (negocjacje, mediacje);
związkiem mechanizmów psychicznych i funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego (neuropsychologia), ewolucyjnymi aspektami systemów psychicznych (psychologia ewolucyjna).
psychologicznymi aspektami religii, twórczości naukowej i artystycznej i innych obszarów funkcjonowania człowieka.
zaburzeniami osobowości (patopsychologia).
Psychologia użytkowana zajmuje się zastosowaniem wiedzy psychologicznej w:
zaburzeniach mechanizmów psychicznych (psychopatologia), ich diagnozowaniu i leczeniu (psychologia kliniczna) - pokrewną dziedziną medycyny jest psychiatria;
korygowaniu zaburzeń stosunku socjalnych i w związkach partnerskich i rodzinie (psychoterapia, psychologia małżeństwa i rodziny)
psychicznych warunkach chorób somatycznych, promocji zdrowia i działań praktycznych na terenie medycyny (psychologia zdrowia)
wymiarze sprawiedliwości (psychologia sądowa),
problemach szkolno-wychowawczych, funkcjonowaniu instytucji szkolnych i wychowawczych (psychologia wychowawcza),
organizacjach (psychologia organizacji) i przedsiębiorstwach (psychologia pracy),
zachowaniach ekonomicznymi ludzi (psychologia ekonomiczna),
w wojsku, sporcie, wyznaniach i w wielu innych obszarach.
Tematyka psychologii na pograniczu statystyki zajmująca się konstrukcją testów psychologicznych to psychometria. Aktualnie coraz lepsze wyniki daje łączenie psychologii z neurobiologią (zobacz również kognitywistyka, cognitive neuroscience)