psychometria co to znaczy
Psychometria co to znaczy. Czym jest psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów.

Czy przydatne?

Definicja Psychometria

Co to znaczy Psychometria: (z gr. psyche - dusza, metria - miara) - dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i matematyki. Psychometria wykształca procedury badania testowego w psychologii przez obiektywizację, pomiar rzetelności i trafności, standaryzację i normalizację narzędzi badawczych, jakimi są kwestionariusze osobowości, testy uzdolnień i inteligencji, ankiety i skale.
Psychometria umożliwia ujęcie zachowania jednostki w formie pomiaru liczbowego, dzięki czemu daje nadzieję na obiektywny i naukowy opis człowieka. Koncentruje się na różnicach indywidualnych. Stwarza jednak niebezpieczeństwo etykietowania jednostki i sztywnego kategoryzowania jednostek. Psychometrii regularnie zarzuca się tworzenie pojęć bez dostatecznej podbudowy w teorii - na zasadzie: "skoro coś jest mierzalne, to oznacza, iż istnieje", na przykład IQ regularnie jest definiowany jako wartość, którą mierzy test IQ