samokontrola co to znaczy
Samokontrola co to znaczy. Czym jest Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli.

Czy przydatne?

Definicja Samokontrola

Co to znaczy Samokontrola: zdolność kontrolowania swoich emocji i zachowań. Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj narastaniem uczucia presji wewnętrznej na wykonywanie kontrolowanych zachowań i nasilaniem się tłumionych myśli. Tak odbywa się w pierwszej kolejności w startowych etapach wprowadzenia kontroli. Zdarzenie to nazywane jest "paradoksalnym skutkiem kontroli". (patrz także: teoria reaktancji).
Ludzie, kórzy na przykład próbują tłumić myśli o pewnych czynnościach (na przykład "nie będę jadł", "nie będę palić") narażają się na to, iż myśli tych pojawi się więcej. Zdarzenie tj. dobrze potwierdzone poprzez eksperymenty i wyjaśniane poprzez co najmniej cztery teorie psychologiczne:
teoria wyczerpywania woli
teoria nieświadomego rozumienia przekazów negatywnych
teoria bodźców warunkowych
teoria podwójnych mechanizmów kontroli
Samokontrola należy do inteligencji emocjonalnej