świadomość co to znaczy
świadomość co to znaczy. Czym jest sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy.

Czy przydatne?

Definicja świadomość

Co to znaczy świadomość: to stan psychiczny, gdzie jednostka zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w stanie reagować na nie (somatycznie albo autonomicznie). Zwyczajny stan czuwania.
Jak widać poprzez definicja "świadomość" można rozumieć sporo stanów - od zdawania sobie kwestie z istnienia otoczenia, istnienia samego siebie, aż do świadomości istnienia swojego życia psychicznego. W tym pierwszym przypadku świadomość możemy przypisać nie wszystkim zwierzętom, świadomość samego siebie posiadają prawdopodobnie szympansy, wreszcie świadomość swojego życia psychicznego - samoświadomość - jest właściwa tylko ludziom. Istnieje zapewne sporo koncepcji starających się wyjaśnić jak te różne świadomości mogą być wykonywane. Oto propozycja biologistyczna: Świadomość otoczenia (a więc czujność) może być pewnego rodzaju odwzorowaniem cech środowiska w umyśle człowieka albo zwierzęcia. Świadomość samego siebie to rodzaj reprezentacji swojego organizmu na tle reprezentacji środowiska. Taką świadomość stwierdzono u szympansów, po zaobserwowaniu faktu, iż małpy te, gdy zaznaczono na ich twarzy plamę, starały się ja wytrzeć, gdy zobaczyły swe odbicie w lustrze. Podobną umiejętność wykazują niemowlęta ludzkie ok. drugiego roku życia. Samoświadomość to, natomiast, wiedza o procesach jakie zachodzą pomiędzy odwzorowaniami, czy także reprezentacjami umysłowymi.
Świadomość to region wspólny filozofii i psychologii, w domenie tej dopatrywać się można początków psychologii jako edukacji. Pierwszą szkołą psychologiczną była "klasyczna" psychologia świadomości Wundta (zobacz strukturalizm), psychologia świadomości w wersji funkcjonalistycznej wyewoluowała z rozważań Franza Brentany i Williama Jamesa. Po okresie dominacji behawioryzmu, który wyrzucił z obszaru psychologii zagadnienia życia mentalnego, problem świadomości wrócił na nowo wspólnie z postępem kognitywistyki. Dociekania natury świadomości wspierane są teraz poprzez dane empiryczne pochodzące z badań z użyciem technik obrazowania mózgu.
Łaciński słowo określający świadomość, „conscentia” (z którego wywodzi się angielskie „consciousness”), pochodzi od „con” – „z” i „scire” – „wiedziec”. „Conscentia” oznaczało wiedzę dzieloną z kimś, regularnie wiedzę sekretną, dzieloną między konspiratorami, jednak w metaforycznym sensie oznaczać może „wiedzę dzieloną z samym sobą”, wskazując na intymny, popularny jedynie dla doświadczającego, charakter świadomego doświadczenia.
Zaburzenia świadomości:
- Ilościowe zaburzenia świadomości
-- senność patologiczna
-- półśpiączka (sopor)
-- śpiączka (coma)
Zespoły zaburzeń świadomości:
- zespół majaczeniowy
- alkoholowy zespół majaczeniowy
- przymglenie łatwe
- zespół splątaniowy (amentywny)
- stan oniryczny
- zespół pomroczny (zamroczenny)
- zamroczenie łatwe (obnubilatio)
- zamroczenie złożone