tożsamość co to znaczy
Tożsamość co to znaczy. Czym jest właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia.

Czy przydatne?

Definicja Tożsamość

Co to znaczy Tożsamość: to wizja własnej osoby, jaką człowiek ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi.
W psychologii, od czasów pojawienia się teorii E.H. Eriksona, definicja tożsamości występuje w kontekście dwu głownych dla człowieka stosunku: relacji do siebie samego i relacji do innych ludzi, czyli zarazem do kultury i tradycji. Wskazuje ono na specjalny typ związku, jaki łączy podmiot z nim samym - z jednej strony, z jego swoją psychofizyczną i moralną kondycją (self identity) z drugiej zaś - na związek z innymi. Związek ten opiera się na mniej albo bardziej świadomych postawach wobec zaznaczonych wartości, których nosicielem jest zarówno sam podmiot, jak i inni ludzie, kultura.
Problematyka tożsamości rozważana z perspektywy specyficznie psychologicznej - komplikuje się dodatkowo poprzez obecność problemu podmiotu i poprzez sposób doświadczenia tożsamości, określany jako poczucie.
Wobec definicje tożsamości wyróżniamy terminy:
Tożsamość socjalna - uświadomienie sobie wspólnych właściwości z ekipą, gdzie jednostka żyje, poczucie przynależności do ekipy i dostrzeżenie odrębności ekipy.
Tożsamość osobista - dostrzeżenie tego, co różni jednostkę od innych, powstawanie sądów na temat własnej osoby