wa co to znaczy
Wais co to znaczy. Czym jest inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera.

Czy przydatne?

Definicja Wais

Co to znaczy Wais: Wechsler Adult Intelligence Scale - test inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) i złożona jest z 11 testów badających poziom rozwoju różnych umiejętności poznawczych. Test Weschlera jest poświęcony do badań indywidualnych. STIB jest klasyczna miarą inteligencji. Chociaż współcześnie do indywidualnych pomiarów inteligencji częściej używa się skal skonstruowanych poprzez Weschlera (1995). Każda podskala zawiera zadania mierzące odrębny rodzaj umiejętności intelektualnych. Test ten pozwala wiec ocenić nie tylko ogólny poziom inteligencji, lecz również wiadomości o mocnych i słabych punktach danej osoby badanej. Najlepiej sprawdza się w ocenie przeciętnej inteligencji, nie jest poświęcony do diagnozowania uposledzeń i badania inteligencji ponadprzeciętnej. Dzieli się na skalę słowną (werbalną) i bezsłowną (wykonaniową). Testy słowne składają się z testu: informacje, powtarzania cyfr, słownikowego, arytmetyki, rozumienia i podobieństwa. Na testy bezsłowne: braki w obrazkach, porządkowanie obrazków, klocki, układanki i symbole cyfr. Dlatego skala Weschlera pozwala ocenić werbalny i niewerbalny IQ. Weschler wprowadził także definicja odchylenia IQ