wrażenie co to znaczy
Wrażenie co to znaczy. Czym jest fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka. Powstaje w.

Czy przydatne?

Definicja Wrażenie

Co to znaczy Wrażenie: to jest pierwotny i w najwyższym stopniu fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka.
Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego albo z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe (receptory), wywołując reakcję psychiczną.
Jeden przedmiot może równocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych, poprzez co równocześnie możemy odczuwać kilka rodzajów wrażeń.
Fundamentalne cechy wrażenia:
- charakter - rodzaj wrażenia
- jakość - rodzaj wrażenia i to, na jaki narząd zmysłu oddziałuje,
- intensywność - wartość natężenia oddziaływania bodźca na narząd zmysłu,
- czas trwania - uzależniony od czasu oddziaływania danego bodźca na narząd zmysłu.
Możliwe jest jednoczesne odczuwanie różnych wrażeń, a wrażenia te wzajemnie na siebie oddziałują, przeważnie na zasadzie kontrastu wrażeń. Wyróżniamy:
kontrast następczy (na przykład kiedy jemy po słodkim cukierku kwaśne jabłko, to wydaje się nam, iż ono jest kwaśniejsze niż w rzeczywistości)
kontrast współczesny (na przykład kiedy patrzymy na szary przedmiot umieszczony na czarnym tle, to wydaje się nam on jaśniejszy niż gdyby był umieszczony na tle białym).
Wrażenia z racji na rodzaj działającego narządu zmysłu dzielimy na wrażenia: słuchowe, wzrokowe, smakowe, węchowe, dotykowe, mięśniowo-ruchowe, ciepła i zimna, ustrojowe i bólu.
Z wrażeniami powiązane są takie definicje jak:
- próg podniety - min. odczuwalna intensywność wrażenia,
- próg różnicy - min. odczuwalna zmiana intensywności wrażenia,
- szczyt wrażenia - intensywność wrażenia, która bezwzględnie na dalsze zwiększanie natężenia działającego bodźca nie ulegnie już zwiększeniu,
- rozpiętość wrażliwości - przestrzeń między najsłabszym a najsilniejszym odczuwalnym natężeniem wrażenia,
- zdarzenie adaptacji wrażenia - mechanizm stępienia albo nawet całkowitego zaniku wrażliwości na działające bodźce