vice versa co znaczy

Czy przydatne?

Definicja vice versa

Definicja: ‘na odwrót, odwrotnie’; wyr. określ., zapoż. z łac.; Jaka płaca, taka praca i vice versa. – W. Łysiak 2.