masochizm zoopsychologia co to znaczy
Masochizm, Zoopsychologia, Wzmocnienie, Psychologia, Psychika, Hipersomnia, Psychastenia, Uwaga.

Psychologia definicje

 • Definicja Impuls Co to jest udziale układu nerwowego jakąkolwiek reakcję (ruchową albo emocjonalną). Impuls może mieć charakter prosty, odpowiadający rozumieniu
 • Definicja Odwarunkowanie Co to jest do warunkowania. Bazuje na powtarzaniu treningu bez wzmocnień aż do zaniknięcia reakcji. Na odporność reakcji warunkowej na wygaszanie
 • Definicja Habituacja Co to jest neurologicznym występującym w układzie nerwowym w razie wielokrotnego występowania tego samego bodźca. Odpowiedź układu na następne bodźce
 • Definicja Hebefrenia Co to jest podtyp schizofrenii, który charakteryzuje się w pierwszej kolejności niespójnością, absurdalnością zachowania i nieadekwatnością reakcji
 • Definicja Mobbing Co to jest poprzez dłuższy czas, zachowania naruszające godność osobistą pracownika. Mobbing zwykle ma na celu albo determinuje: poniżeniem
 • Definicja Iluminacja Co to jest W psychologii poznawczej zdarzenie pojawienia się w umyśle gotowego rozwiązania danego problemu po okresie nieświadomego rozwiązywania
 • Definicja Mikroekspresja Co to jest opisane poprzez Paula Ekmana przy okazji badania wyrazów mimicznych. To jest bardzo krótko trwająca (zazwyczaj poniżej jednej sekundy
 • Definicja Katatonia Co to jest bardzo niskim poziomem aktywności ruchowej (stupor, osłupienie) albo nadmiarem aktywności ruchowej (furor), nie podlegającym woli chorego
 • Definicja Imprinting Co to jest wpojenie) to definicja określające utrwalenie się w świadomości ludzi i zwierząt bodźca wzrokowego, dotykowego albo z innych organów
 • Definicja Bulimia Co to jest żarłoczność psychiczna, chorobliwe objadanie się. Historia definicje Etymologicznie nazwa bulimia pochodzi od bulimis, co dosłownie znaczy
 • Definicja Załamanie Co to jest objawiający się całkowitym brakiem nadziei i wszelkiej chęci do życia. Regularnie występuje on po dramatycznym wydarzeniu, na przykład
 • Definicja Racjonalizacja Co to jest psychologii jeden z systemów obronnych - z pozoru racjonalne uzasadnianie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy
 • Definicja Ingracjacja Co to jest to metoda manipulacji, działanie mające na celu zdobycie sympatii (wytworzenie pozytywnej postawy). Różne są metody wkradania się w
 • Definicja Patopsychologia Co to jest odmiennie psychologia zaburzeń, psychopatologia to tematyka psychologii klinicznej, dotycząca teoretycznych założeń zaburzeń psychicznych
 • Definicja Asymilacja Co to jest ukształtowanych struktur poznawczych, mechanizm aktualny we wszystkich okresach rozwoju intelektualnego. Innymi słowami, asymilacja
 • Definicja Obsesja Co to jest się występowaniem irracjonalnych myśli i impulsów, którym towarzyszy przekonanie o ich niedorzeczności i chęć uwolnienia się od nich
 • Definicja Optymizm Co to jest Podkreśla relacja do życia gdzie świat postrzegamy w pierwszej kolejności jako pozytywne miejsce, jako coś dobrego. Optymiści generalnie
 • Definicja Charakteropatia Co to jest osobowości typu psychopatycznego, wyrażające się w odchyleniach charakterologicznych, na przykład skłonność do kłamstwa, nastawienia
 • Definicja Libido Co to jest żądza) ─ psychiczna reprezentacja pobudzenia pochodzącego z wnętrza organizmu mająca na celu zaspokojenie potrzeby bliskości cielesnej
 • Definicja Gestalt Co to jest zaproponowaną przed II wojną światową w Niemczech teorię percepcji, alternatywną do innych znanych i akceptowanych najpierw XX wieku. Z
 • Definicja Wais Co to jest test inteligencji dla dorosłych skonstruowany poprzez Davida Wechslera. Aktualna polska adaptacja tego testu nosi nazwę WAIS-R (PL) i
 • Definicja Empatia Co to jest psychologii umiejętność odczuwania stanów psychicznych innych ludzi (empatia emocjonalna), zdolność przyjęcia ich metody myślenia
 • Definicja Reaktancja Co to jest stworzona została poprzez Jacka Brehma w 1966r. Reaktancja psychologiczna to jest dążenie do przywracania wolności wyboru, zagrożonej
 • Definicja Urofilia Co to jest moczem partnera jest źródłem podniecenia seksualnego. Faktorem podniecającym może być lub oddawanie moczu na partnera, lub bycie nim
 • Definicja Dysforia Co to jest bazuje na wyolbrzymianiu pewnych sytuacji i innych bodźców, co skutkuje złość albo wręcz agresję chorego. Ogólna drażliwość
 • Definicja Samorealizacja Co to jest – w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, mechanizm stawania się "tym, kim
 • Definicja Frotteryzm Co to jest seksualnego (parafilii), gdzie jednostka odczuwa podniecenie seksualne dotykając albo ocierając się o ciało obcej osoby w zatłoczonych
 • Definicja Empiryzm Co to jest doświadczenie") – doktryna filozoficzna głosząca, iż źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, albo w pierwszej kolejności bodźce
 • Definicja Osobowość Co to jest umożliwiający adaptację i wewnętrzną integrację myśli, uczuć i zachowania w ustalonym środowisku w wymiarze czasowym (poczucie stabilności
 • Definicja Charakter Co to jest albo cecha. Zespół cech wyróżniających dany element, zdarzenie, osobę od innych tego samego rodzaju, na przykład z racji na wygląd, postać
 • Definicja Lobotomia Co to jest zwana popularnie lobotomią albo lobotomią czołową — „zabieg” neurochirurgiczny opierający na przecięciu włókien nerwowych łączących czołowe
 • Definicja Tik Co to jest mimowolny ruch określonej części ciała (na przykład mruganie powieką, marszczenie czoła, zaciskanie pięści). Powstaje przeważnie na tle
 • Definicja Uzależnienie Co to jest jakiejś czynności albo zażywania jakiejś substancji. W praktyce ustalenie to posiada kilka znaczeń. Typy uzależnień Uzależnienie
 • Definicja Deindywiduacja Co to jest kontroli nad swoim zachowaniem. Prowadzi to do w miarę większej impulsywności i grozi patologicznością czynów
 • Definicja Represja Co to jest odpychać, tłumić) lub wyparcie to jeden z systemów obronnych znanych w psychologii. To jest usuwanie ze świadomości myśli, uczuć, wspomnień
 • Definicja Katalepsja Co to jest kataleptyczny - specyficzne zesztywnienie mięśni, połączone z zastyganiem postawy ciała i położeniu kończyn i wygięciu szyi, również
 • Definicja Hipochondria Co to jest zaburzenia hipochondrycznego. Dominującą właściwością tego zaburzenia jest stałe przekonanie o istnieniu co najmniej jednej poważnej
 • Definicja Melancholik Co to jest najprawdopodobniej stąd między innymi "czarne myśli") to osoba o pesymistycznym, lękowym, negatywnym podejściu do przyszłości
 • Definicja Depersonalizacja Co to jest Osoba czuje, iż nie jest sobą, czuje, iż jest obca dla siebie, wymieniła się. Może pojawić się poczucie dziwności, deformacji własnego
 • Definicja Tat Co to jest Thematic Apperception Test
 • Definicja Fiksacja Co to jest z systemów obronnych znanych w psychologii. Bazuje na kurczowym trzymaniu się wyuczonych systemów przystosowania (myśli i zachowań
 • Definicja Bezsenność Co to jest zaburzenia powiązane z trudnościami w zasypianiu, kontynuowaniu snu, inicjalnym budzeniem się, snem przerywanym albo snem nieregenerującym
 • Definicja Smutek Co to jest smutek odbiera go przeważnie jako zdarzenie niekorzystne. Smutek jest jednym z głównych objawów depresji. Towarzyszy mu regularnie
 • Definicja Lenistwo acedia Co to jest własny byt i istnienie, obojętność” od kēdía - "troska") – w teologii wypalenie religijne, apatia (psychologia) i obojętność, tak
 • Definicja Tożsamość Co to jest ma: właściwości wyglądu, psychiki i zachowanie się z punktu widzenia ich odrębności i niepowtarzalności u innych ludzi. W psychologii, od
 • Definicja świadomość Co to jest zdaje sobie sprawę ze zjawisk wewnętrznych, takich jak swoje mechanizmy myślowe, i zjawisk zachodzących w środowisku zewnętrznym i jest w
 • Definicja Wrażenie Co to jest stopniu fundamentalny mechanizm poznawczy człowieka. Powstaje w konsekwencji bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego albo z
 • Definicja Stupor Co to jest zaburzenie psychiczne objawiające się znacznym zahamowaniem ruchowym i ograniczeniem reakcji na bodźce zewnętrzne; w mniej nasilonych
 • Definicja Fuga Co to jest zaburzenie nerwicowe, gdzie występują ucieczkowe działanie impulsywne. Rzadko występuje w formie tak zwany zamroczenia jasnego, kiedy
 • Definicja Inkubacja Co to jest myślowych. Gdy człowiek intensywnie rozwiązuje jakiś problem, to wiadomości przetwarzane są poprzez umysł również na poziomie nieświadomym
 • Definicja Odzwierciedlanie Co to jest bazuje na przedstawianiu pacjentowi treści którą wnosi. Terapeuta odzwierciedla słowa i zachowanie pacjenta. Na przykład "Widzę, iż
 • Definicja Abulia Co to jest kliniczny pod postacią zaburzenia aktywności, opierający na chorobliwym niedostatku albo braku woli, który przejawia się w niemożności
 • Definicja Barbiturany Co to jest pochodnych kwasu barbiturowego, stosowanych na szeroką skalę w latach 50., 60. i 70. XX wieku jako leki nasenne, znieczulające czy
 • Definicja Jaźń Co to jest struktura psychiczna człowieka. Jest odpowiedzialna za przepływ energii z części świadomej do nieświadomej i odwrotnie. Pełni funkcję
 • Definicja Fantazja Co to jest języka psychoanalizy. Fantazja to pewien wyobrażony scenariusz gdzie w sposób jawny albo schowany osoba spełna własne życzenia. Fantazja
 • Definicja Genogram Co to jest transgeneracyjnych w rodzinie, podobny do drzewa genealogicznego. Ilustruje związki i stosunki pomiędzy krewnymi i istotne daty z życia
 • Definicja Defektologia Co to jest pedagogiki terapeutycznej (leczniczej), jednym z działów pedagogiki rewalidacyjnej, będącej częścią pedagogiki specjalnej. Rodzaj wiedzy i
 • Definicja Zaprzeczanie Co to jest obronnych znanych w psychologii i psychoanalizie, pokrewny wyparciu. Zaprzeczanie to fałszowanie obrazu teraźniejszości przez
 • Definicja Właściwość Co to jest jednostki, zgeneralizowana tendencja do ustalonych zachowań, przejawiająca się w różnych przypadkach, ma charakter latentny, nie można jej
 • Definicja Echolalia Co to jest wypowiedzianych poprzez inne osoby albo zasłyszanych na przykład w telewizji. Zdarza się również, iż osoba chora na echolalię powtarza
 • Definicja śmiech Co to jest twarzy, stworzonym poprzez napięcie mięśni w pierwszej kolejności w okolicach kącików ust, ale także wokół oczu. Śmiech jest u ludzi jednym
 • Definicja Dekompensacja Co to jest systemów jednostki w obliczu przeciążenia trudnymi sytuacjami, problemami i zadaniami, nie mniej jednak w jej ocenie prawdopodobieństwo
 • Definicja Migrena Co to jest pojawiający się najczęściej w momencie dojrzewania, częściej u kobiet. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia, czasem trwania i
 • Definicja Narcyzm Co to jest uznaje się za zaburzenie osobowości (DSM IV), jednakże w ICD-10 nie jest zaznaczony jako odrębna jednostka nozologiczna. Psychoanaliza
 • Definicja Choleryk Co to jest zalewa") – synonim flegmatyka, typ pobudliwy, przejawiający tendencje do ciągłego niezadowolenia i agresji. Charakteryzuje go mocne
 • Definicja Ego Co to jest jest jedną ze struktur osobowości w modelu psychoanalitycznym, w okolicy superego i id. Rola Ego Ego wytwarza się gdyż zaspokojenie
 • Definicja Supresja Co to jest répresion, z angielskiego: supression); funkcjonuje również inne ustalenie - supresja. Definicja pochodzące z języka psychoanalizy. Jeden z
 • Definicja Nienawiść Co to jest kogoś albo czegoś, połączone z pragnieniem aby przedmiot nienawiści spotkało coś złego. Nienawiść bywa przeciwstawiana miłości i opisywana
 • Definicja Abstynencja Co to jest się od: zażywania substancji uzależniających (na przykład alkoholu, narkotyków, papierosów) albo w razie uzależnienia psychicznego
 • Definicja Parafilia Co to jest preferencji seksualnych; utrwalone zachowanie seksualne, które kształtuje się w rozwoju w konsekwencji oddziaływania bodźców kojarzących
 • Definicja Id Co to jest modelu psychoanalitycznym, w okolicy ego i superego. Id jest rodzajem brzucha matki (aczkolwiek piękna, to tylko metafora), gdzie dochodzi
 • Definicja Gniew Co to jest albo wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnym Gniew wyrażany jest spontanicznie: krzykiem, gestami, czasem rękoczynami
 • Definicja Nastrój Co to jest moment zabarwienie emocjonalne wszystkich przeżyć, zarówno doświadczane subiektywnie i relacjonowane, jak także możliwe do obserwacji
 • Definicja Panika Co to jest natężeniu. Regularnie towarzyszą mu zaburzenia funkcji wegetatywnych. Napady paniki towarzyszą nie wszystkim zaburzeniom psychicznym, w
 • Definicja Regresja Co to jest charakterystycznego dla wcześniejszego okresu rozwojowego. Powrót ten może także objawiać się na płaszczyźnie emocjonalnej (odczuwanie
 • Definicja Wiktymologia Co to jest przestępstw i badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, w szczególności ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą
 • Definicja Neuropsychologia Co to jest zajmująca się badaniem i opisywaniem związków zachodzących pomiędzy tkanką nerwową a funkcjami poznawczymi, raczej z perspektywy klinicznej
 • Definicja Demencja Co to jest wywołane uszkodzeniem mózgu znaczące obniżenie się sprawności umysłowej. Istnieje sporo definicji i mierników demencji, gdyż istnieją duży
 • Definicja Euforia Co to jest z tendencją do śmiechu, płytkiej wesołości i dowcipkowania, doznawany nawet pomimo rzeczywistych niedomagań organizmu. Zazwyczaj występuje
 • Definicja Trauma Co to jest uraz (szok), który może wywołać zaburzenia somatyczne i psychiczne. Regularnie w konsekwencji intensywnej emocji albo urazu czaszkowego
 • Definicja Uprzedzenie Co to jest czegoś albo kogoś bez racjonalnych przesłanek. Uprzedzenie do kogoś albo czegoś występuje wówczas, gdy jednostka podejmuję ocenę, wyraża
 • Definicja Lateralizacja Co to jest asymetria czynnościowa prawej i lewej strony ciała ludzkiego, która wynika z różnic w budowie i funkcjach obu półkul mózgowych. Wyraża się
 • Definicja Zwlekanie Co to jest obronnych znanych w psychologii. To jest odsuwanie w okresie działań, o których wiemy, iż musimy je podjąć. Dlatego chwilowo czujemy się
 • Definicja Percepcja Co to jest wrażeń zmysłowych, w celu zrozumienia otoczenia. Percepcja to postrzeganie; uświadomiona reakcja narządu zmysłowego na impuls zewnętrzny
 • Definicja Dda Co to jest angielskiego: ACoA albo ACA - Adult Children of Alcoholics) - ekipy wsparcia wyrosłe z ruchu AA. Opierają się na założeniu, iż ludziom z
 • Definicja Homofobia Co to jest quot;fobia") - lęk przed zetknięciem się z osobami o orientacji homoseksualnej, wstręt, niechęć, nienawiść wobec osób o orientacji
 • Definicja Urojenia Co to jest na fałszywych przekonaniach, błędnych sądach, odpornych na wszelaką argumentację i podtrzymywane mimo obecności dowodów wskazujących na ich
 • Definicja Depresja Co to jest psychiczne charakteryzujące się symptomami, które można następująco pogrupować: - objawy emocjonalne: obniżony nastrój - smutek i
 • Definicja Kompleks Co to jest skojarzonych z pewną inną istotną i silnie zabarwioną emocjonalnie myślą, która zazwyczaj bywa wyparta ze świadomości, stłumiona (myśl taką
 • Definicja Samokontrola Co to jest zachowań. Z samokontrolą wiążą się interesujące zjawiska. Próby kontroli swoich myśli i uczuć skutkują zazwyczaj narastaniem uczucia presji
 • Definicja Autosugestia Co to jest ograniczajacymi przekonaniami osoby ją stosującej. Bazuje na wielokrotnym powtarzaniu afirmacji, co skutkuje podniesienie poczucia własnej
 • Definicja Mania Co to jest zaburzeń afektywnych; zespół objawów, które można podzielić na cztery ekipy: - emocjonalne: nastrój euforyczny, ekspansywny i podwyższony
 • Definicja Frustracja Co to jest niemożnością realizacji potrzeby albo osiągnięciu określonego celu. Czasem frustrację definiuje się jako każdą sytuację, która wywołuje
 • Definicja Psychometria Co to jest dział psychologii, zajmujący się teorią i praktyką stosowania testów psychologicznych, który opiera się na zdobyczach statystyki i
 • Definicja Akatyzja Co to jest występowaniu: - pobudzenia ruchowego - przymusu bycia w ciągłym ruchu. Osoby dotnięte akatyzją nie mogą usiedzieć nieruchomo, wciąż
 • Definicja Hipnoza Co to jest a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię. Termin hipnoza pochodzi od greckiego słowa hipnos, a więc sen. Hipnoza
 • Definicja Zadowolenie Co to jest afirmacji stanu rzeczy. Może prowadzić do uczucia szczęścia. Zadowolenie nie objawia się stanem euforii, nie uzewnętrznia się. To jest
 • Definicja Projekcja Co to jest siebie) — w psychologii jeden z narcystycznych systemów obronnych; przypisywanie innym własnych poglądów, zachowań albo cech, przeważnie
 • Definicja Nawyk Co to jest zautomatyzowana czynność (sposób zachowania, reagowania), którą nabywa się w rezultacie ćwiczenia (raczej poprzez powtarzanie). W
 • Definicja Agresja Co to jest psychologii ustalenie zachowania, ukierunkowanego na zewnątrz albo do wewnątrz, mającego na celu spowodowanie szkody fizycznej albo
 • Definicja Derealizacja Co to jest nie jest faktyczny. Świat jawi się osobie jako zmieniony, odrealniony, oddalony, jak ze snu. Objaw ten pojawia się zarówno w chorobach
 • Definicja Adrenalina Co to jest nazwa systematyczna: 4-[1-hydroksy-2-(metyloamino)etylo]benzeno-1,2-diol, wzór sumaryczny: C9H13NO3, ATC: C 01 CA 24) – hormon i
 • Definicja Lezja Co to jest doświadczalnym) uszkodzenie narządu albo tkanki. Lezją może być nazwana zmiana nadżerkowa, owrzodzenie, zanikowe zmiany zapalne. W
 • Definicja Trans Co to jest zawężoną świadomością i pomniejszoną wrażliwością na bodźce. Osoby pogrążone w transie mogą wykonywać określone czynności automatycznie, w
 • Definicja Katapleksja Co to jest dolegliwość mózgu, objawiająca się stratą napięcia mięśniowego, która stanowi kluczowy symptom narkolepsji. Osoby chore w chwilach dużej
 • Definicja Borderline Co to jest zaburzeniem osobowości albo BPD (z angielskiego: Borderline Personality Disorder) - zaburzenie osobowości na pograniczu psychozy i nerwicy
 • Definicja Lęk Co to jest związany z antycypacją niebezpieczeństwa nadchodzącego z zewnątrz albo pochodzącego z wewnątrz organizmu, objawiający się jako niepokój
 • Definicja Kompensacja Co to jest jeden z systemów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji. To jest wynagradzanie siebie za braki albo defekty. Daje chwilową
 • Definicja Rozszczepienie Co to jest obronnych, opierający na podzieleniu zewnętrznych obiektów na całkiem dobre i całkiem złe. Osoba pozostająca w kontakcie z osobą stosującą
 • Definicja Tanatos Co to jest psychoanalizy Freuda jeden z dwóch (w okolicy libida) popędów sterujących naszymi emocjami nazwany popędem zgonu, destrukcji. Osoba z
 • Definicja Generalizacja Co to jest reagowanie (bez uczenia) na podobny impuls poprzez tę samą reakcję; siłę reakcji wyznacza podobieństwo bodźców (gradient generalizacji
 • Definicja Parasomnia Co to jest nieprzewidywalnych i regularnie gwałtownych zachowaniach w trakcie snu. Nazwa wywodzi się ze zbitki grecko-łacińskiej - "para"
 • Definicja Asertywność Co to jest posiadanie i wyrażanie własnego zdania i bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nie naruszających praw i psychicznego
 • Definicja Anoreksja Co to jest brak, pozbawienie, orexis - apetyt Anorexia nervosa) - dolegliwość cywilizacyjna polegająca na utracie wagi wywołanej poprzez osobę chorą
 • Definicja Dysgrafia Co to jest strata zdolności pisania, wywołana mikrouszkodzeniami ośrodkowego układu nerwowego albo zaburzeniami ośrodkowych funkcji wzrokowych i
 • Definicja Wola Co to jest samoświadomych, pozwalająca na i wspomagająca reagowanie, ogólne działanie i podejmowanie świadomych decyzji. Byty niesamoświadome mogą
 • Definicja Uwaga Co to jest poznawczych odpowiedzialnych za: - utrzymanie organizmu w stanie gotowości do działania, percepcji albo innych zachowań. Podtrzymywanie
 • Definicja Psychastenia Co to jest nerwicą natręctw. Chorzy nie umieją sprecyzować swoich uczuć (ambiwalencja) albo wypracować swojego zdania na pewien temat (ambitendencja
 • Definicja Hipersomnia Co to jest nadmierną sennością. Start hipersomnii przypada zazwyczaj na późną fazę wieku pokwitania albo inicjalną dojrzałość. Sen fundamentalny
 • Definicja Psychika Co to jest odnoszący się do całokształtu mechanizmów i dyspozycji niematerialnych, psychicznych człowieka. Indywidualna realizacja psychiki nazywana
 • Definicja Psychologia Co to jest logos = wyraz, myśl, rozumowanie) jest edukacją empiryczną, zajmującą się badaniem systemów i praw rządzących zjawiskami psychicznymi i
 • Definicja Wzmocnienie Co to jest danej reakcji na impuls pod wpływem następującego wkrótce później innego bodźca w następnych seriach poddawania organizmu tymże bodźcom
 • Definicja Zoopsychologia Co to jest zachowania zwierząt, działania instynktowne, uczenie się, mechanizmy poznawcze i relacje z otoczeniem. Badania obejmujące problematykę
 • Definicja Masochizm Co to jest seksualnych, gdzie jednostka odczuwa podniecenie seksualne w przypadkach, kiedy zadawany jest jej fizyczny i psychiczny ból albo gdy jest

Co to jest w psychologii - objawy i przyczyny

Informacje o leczeniu u psychologa. Słownik psychologa dla pacjentów. Co oznacza w leczeniu u psychiatry. Wyjaśnienia przypadków i metody leczenia. Przyczyny i objawy, a także leczenie skutków choroby.

Definicja Masochizm, Zoopsychologia, Wzmocnienie, Psychologia, Psychika, Hipersomnia, Psychastenia, Uwaga, Wola, Dysgrafia, Anoreksja, Asertywność, Parasomnia co to znaczy.

Słownik Masochizm, Zoopsychologia, Wzmocnienie, Psychologia co to jest.