badania samokontroli cukrzycy co to znaczy
Badania W Samokontroli Cukrzycy, Badanie Moczu, Badanie Bakteriologiczne Moczu, Badanie Endoskopowe.

Badanie i leczenie - co to jest

 • Definicja BADANIE HISTOPATOLOGICZNE Na czym polega zwyczajowa: Badanie mikroskopowe, histpat TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie histopatologiczne to jest badanie mikroskopowe
 • Definicja BADANIE CYTOLOGICZNE W GINEKOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na mikroskopowej ocenie wyglądu komórek nabłonkowych, które pokrywają błonę
 • Definicja TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Na czym polega jest także: TK TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie dzięki tomografu komputerowego jest jednym z rodzajów badań
 • Definicja SCYNTYGRAFIA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO (OUN) Na czym polega NERWOWEGO (OUN) Badanie nazywane jest także: BADANIE IZOTOPOWE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO Do badań izotopowych OUN zalicza się: Statyczną
 • Definicja SCYNTYGRAFIA NEREK Na czym polega jest także: BADANIE IZOTOPOWE NEREK, RENOSCYNTYGRAFIA Do badań izotopowych nerek zalicza się: - Statyczną scyntygrafię nerek, - Renografię
 • Definicja OSTEODENSYTOMETRIA Na czym polega jest także: BADANIE DENSYTOMETRYCZNE KOŚCI Nazwa zwyczajowa: Badanie gęstości kości TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Wspólną
 • Definicja CEWNIKOWANIE SERCA Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie to bazuje na przezskórnym nakłuciu żyły albo tętnicy i wprowadzeniu cewnika, który w dalszym ciągu jest
 • Definicja OKREŚLENIE WIELKOŚCI FILTRACJI NERKOWEJ Na czym polega Badanie nazywane jest także: BADANIE KLIRENSOWE Nazwa zwyczajowa: Klirens TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Określanie wielkości
 • Definicja ANGIOGRAFIA FLUORESCEINOWA Na czym polega nazywane jest także: FLUOROANGIOGRAFIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA To jest kontrastowe badanie naczyń krwionośnych raczej dna
 • Definicja BADANIE TYLNEGO ODCINKA OKA Na czym polega nazywane jest także: OFTALMOSKOPIA, FUNDOSKOPIA Nazwa zwyczajowa: Badanie dna oka i ciała szklistego TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja BADANIE BIOPSYJNE W STOMATOLOGII Na czym polega Badanie nazywane jest także: PUNKCJA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu materiału z tkanek zmienionych
 • Definicja TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA UKŁADU TRAWIENIA Na czym polega Badanie nazywane jest także: TK UKŁADU TRAWIENIA CZEMU SŁUŻY BADANIE? Tomografia komputerowa jest sposobem oceny narządów jamy brzusznej
 • Definicja BADANIA DOPPLEROWSKIE Na czym polega jest także: ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA Nazwa zwyczajowa: Doppler TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Sposób ta jest odmianą badania
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA Na czym polega także: USG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Ultrasonografia jest jedną z medycznych metod obrazowania narządów i tkanek ustroju
 • Definicja KOLONOSKOPIA Na czym polega także: KOLOSKOPIA Zależnie od zakresu wziernikowania dolnego odcinka przewodu pokarmowego i wykorzystania sprzętu odznacza się następujące
 • Definicja AMNIOSKOPIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie wzrokowej dolnego bieguna pęcherza płodowego przy użyciu przyrządu optycznego (wziernika
 • Definicja DOCHODZENIE SPORNEGO OJCOSTWA Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na określeniu i porównaniu genetycznie uwarunkowanych cech (markerów) grupowych
 • Definicja ELEKTROMIOGRAFIA Na czym polega także: EMG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności elektrycznej mięśni
 • Definicja ROZMAZ MIKROBIOLOGICZNY Z POCHWY Na czym polega Badanie nazywane jest także: OCENA STOPNIA CZYSTOŚCI POCHWY Nazwa zwyczajowa: Czystość pochwy TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
 • Definicja HISTEROSALPINGOGRAFIA Na czym polega jest także: HSG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na uzyskaniu obrazu jamy macicy i jajowodów przy zastosowaniu
 • Definicja WSKAŹNIK PERIODONTOLOGICZNY POTRZEB LECZNICZYCH Na czym polega LECZNICZYCH Badanie nazywane jest także: CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Needs), GRUPOWY Parametr POTRZEB LECZNICZYCH
 • Definicja PRÓBA WYSIŁKOWA Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Test wysiłkowy oparty jest na prostej zależności zmieniającego się zapisu elektrokardiograficznego od
 • Definicja BADANIE SZYBKOŚCI PRZEWODNICTWA NERWOWEGO Na czym polega NERWOWEGO TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie nazywane jest także: ELEKTRONEUROGRAFIA Badanie bazuje na stymulacji impulsem
 • Definicja BADANIE WŁOSÓW Na czym polega także: TRICHOGRAM TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na oględzinach włosów pod mikroskopem. CZEMU SŁUŻY BADANIE
 • Definicja BIOPSJA SSĄCA JELITA CIENKIEGO Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu poprzez usta pacjenta specjalnie skonstruowanej kapsułki - zwanej
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII Na czym polega TRAUMATOLOGII TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na przechodzeniu poprzez wybraną część ciała badanego kontrolowanych
 • Definicja ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA Na czym polega jest także: ENG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie oczopląsu, który jest obiektywnym symptomem zaburzeń
 • Definicja BADANIE OSTROŚCI WZROKU Na czym polega nazywane jest także: VISUS TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie ostrości wzroku bazuje na odczytywaniu różnej wielkości liter
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO Na czym polega PRZEWODU POKARMOWEGO Badanie nazywane jest także: BADANIE KONTRASTOWE PRZEŁYKU, ŻOŁĄDKA I DWUNASTNICY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja BADANIE CYTOLOGICZNE W DERMATOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu materiału biologicznego z miejsc zmienionych chorobowo na skórze przez
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE W STOMATOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Obraz rentgenowski zębów i kości jest rzutem trójwymiarowym badanych zębów albo kości na
 • Definicja BADANIE ŻYWOTNOŚCI MIAZGI ZA POMOCĄ PRĄDU FARADYCZNEGO Na czym polega FARADYCZNEGO Badanie nazywane jest także: BADANIE PROGU POBUDLIWOŚCI MIAZGI ZĘBOWEJ TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA W okresie
 • Definicja BADANIE PLWOCINY Na czym polega także: PLUJKI TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu wydzieliny drzewa oskrzelowego (nie śliny!) przeważnie
 • Definicja BADANIE CIŚNIENIA OCZNEGO Na czym polega nazywane jest także: TONOMETRIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Ryc.7-5 Pomiar ciśnienia ocznego tonometrem (impresyjnym
 • Definicja SIALOGRAFIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Sialografia jest sposobem kontrastowego badania przewodów gruczołowych i miąższu ślinianek przy użyciu promieni
 • Definicja SPIROMETRIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pomiarze objętości powietrza przesuwającego się z albo do układu oddechowego w trakcie oddychania (cyklu
 • Definicja BIOPSJA NERKI Na czym polega także: BADANIE MIKROSKOPOWE NERKI Nazwa zwyczajowa: Biopsja TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Biopsja nerki jest badaniem
 • Definicja TEST OWULACYJNY Na czym polega także: TEST PŁODNOŚCI, TEST LH TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na stwierdzeniu w momencie okołoowulacyjnym
 • Definicja MIKROLARYNGOSKOPIA Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na bezpośrednim oglądaniu krtani po założeniu i zamocowaniu laryngoskopu, z użyciem mikroskopu
 • Definicja SCYNTYGRAFIA WĄTROBY Na czym polega jest także: BADANIE IZOTOPOWE WĄTROBY Do badań izotopowych wątroby zalicza się: Statyczną scyntygrafię wątroby, Scyntygrafię dróg
 • Definicja ALERGENOWE TESTY SKÓRNE Na czym polega przeważnie użytkowane są: Test punktowy (prick test), Test śródskórny, Test naskórkowy (płatkowy). TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja ELEKTROKARDIOGRAFIA ŚRÓDSERCOWA I PROGRAMOWANA STYMULACJA KOMÓR Na czym polega PROGRAMOWANA STYMULACJA KOMÓR Badanie nazywane jest także: EKG ŚRÓDSERCOWE I PROGRAMOWANA STYMULACJA KOMÓR TEORETYCZNE I TECHNICZNE
 • Definicja REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU ODDECHOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO UKŁADU ODDECHOWEGO Nazwa zwyczajowa: Rezonans układu oddechowego
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA UKŁADU MOCZOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: USG JAMY BRZUSZNEJ Nazwa zwyczajowa: USG nerek CZEMU SŁUŻY BADANIE? Dzięki tego badania można określić
 • Definicja BADANIE PRZEDNIEGO ODCINKA OKA Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Do badania przedniego odcinka oka służy lampa szczelinowa (biomikroskop). Lampa szczelinowa
 • Definicja BADANIA SEROLOGICZNE W ALERGOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badania polegają na oznaczeniu całkowitego stężenia przeciwciał IgE i swoistego stężenia
 • Definicja PERSUFLACJA Na czym polega PERTUBACJA Nazwa zwyczajowa: Przedmuchiwanie jajowodów TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Persuflacja bazuje na wprowadzeniu gazu
 • Definicja CYSTOURETEROGRAFIA MIKCYJNA Na czym polega nazywane jest także: CUM TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Cystoureterografia mikcyjna to jest obrazowa sposób badania dróg
 • Definicja BADANIE PROKTOLOGICZNE Na czym polega jest także: BADANIE PER RECTUM TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA To jest badanie odbytu palcem, poprzedzone oglądaniem i badaniem
 • Definicja BIOPSJA ENDOMETRIUM Na czym polega jest także: WYŁYŻECZKOWANIE DIAGNOSTYCZNE JAMY MACICY, BIOPSJA RYSOWA BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY, FRAKCJONOWANE ŁYŻECZKOWANIE JAMY MACICY
 • Definicja BADANIE PRZECIWCIAŁ ODPORNOŚCIOWYCH U KOBIET W CIĄŻY Na czym polega KOBIET W CIĄŻY Badanie nazywane jest także: BADANIE W PROFILAKTYCE KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA
 • Definicja GRUPA KRWI Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie zachowania się badanych krwinek czerwonych w obecności surowicy wzorcowej - zawierającej
 • Definicja TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA UKŁADU NERWOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: TK UKŁADU NERWOWEGO CZEMU SŁUŻY BADANIE? W diagnostyce neurologicznej i neurochirurgicznej tomografia
 • Definicja PRÓBA KRZYŻOWA Na czym polega także: PRÓBA ZGODNOŚCI SEROLOGICZNEJ BIORCY I DAWCY KRWI TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na potwierdzeniu
 • Definicja BADANIE KRWI Na czym polega PODSTAWY BADANIA Do badania pobiera się krew obwodową, a więc uzyskaną z naczyń krwionośnych: żylnych, włośniczek, bądź tętnic. Badanie
 • Definicja PANENDOSKOPIA GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO Na czym polega POKARMOWEGO Badanie nazywane jest także: WZIERNIKOWANIE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO Nazwa zwyczajowa: Gastroskopia Zależnie od
 • Definicja KARDIOTOKOGRAFIA Na czym polega także: KTG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie kardiotokograficzne jest badaniem biofizycznym polegającym na rejestracji
 • Definicja POMIAR CIŚNIENIA TĘTNICZEGO KRWI Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pomiarze w sposób pośredni albo bezpośredni ciśnienia w sporych tętnicach
 • Definicja BADANIA ELEKTROFIZJOLOGICZNE W OKULISTYCE Na czym polega OKULISTYCE Do badań tych zalicza się: Elektroretinografię (ERG), Elektrookulografię (EOG), Elektronystagmografię (ENG), Spowodowane
 • Definicja ENDOSKOPOWA CHOLANGIOPANKREATOGRAFIA WSTECZNA Na czym polega WSTECZNA Badanie nazywane jest także: ECPW, ERCP, (ENDOSCOPIC RETROGRADE CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY) TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja SCYNTYGRAFIA KOŚCI I STAWÓW Na czym polega zwane jest także: BADANIE IZOTOPOWE KOŚCI I STAWÓW Do badań izotopowych kości i stawów zalicza się: - Statyczną scyntygrafię kości
 • Definicja OCENA ZDOLNOŚCI ZAGĘSZCZANIA MOCZU Na czym polega Badanie nazywane jest także: SUCHA PRÓBA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Fundamentem oceny umiejętności zagęszczania moczu jest
 • Definicja ANGIOKARDIOGRAFIA Na czym polega także: KORONAROGRAFIA, WENTRYKULOGRAFIA I AORTOGRAFIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Angiokardiografia to jest obrazowa sposób
 • Definicja BIOPSJA SKÓRY Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu wycinka (biopsji) skóry z miejsca - w ocenie klinicznej - zmienionego chorobowo albo/i z pozoru
 • Definicja BADANIE ZEZA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Poprawnie, równolegle ustawione oczy wykonują ściśle skojarzone ruchy we wszystkich kierunkach. W tym przypadku mamy do
 • Definicja WZIERNIKOWANIE PĘCHERZA MOCZOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: CYSTOSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie to bazuje na bezpośrednim oglądaniu wnętrza
 • Definicja DERMATOSKOPIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na oglądaniu wybranych zmian chorobowych skóry dzięki dermatoskopu. To jest szczególne urządzenie optyczne
 • Definicja ZGŁĘBNIKOWANIE ŻOŁĄDKA Na czym polega Sonda żołądkowa Ryc.2-23 TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu (poprzez usta albo nos) specjalnego
 • Definicja PRÓBY RUMIENIOWE Na czym polega także: PRÓBY ŚWIETLNE W skład prób rumieniowych wchodzą: Klasyczne próby rumieniowe (świetlne) - bez użycia w badaniu substancji
 • Definicja BADANIE URODYNAMICZNE Z POMIAREM PRZEPŁYWU MOCZU Na czym polega PRZEPŁYWU MOCZU Badanie nazywane jest także: UROFLOWMETRIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie urodynamiczne bazuje na
 • Definicja BADANIE GINEKOLOGICZNE Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie ginekologiczne jest badaniem lekarskim podmiotowym (wywiad lekarski) i przedmiotowym (oglądanie
 • Definicja LAPAROSKOPIA MIEDNICY MNIEJSZEJ Na czym polega nazywane jest także:ENDOSKOPIA MIEDNICY MNIEJSZEJ Nazwa zwyczajowa: PELVISKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje
 • Definicja PUNKCJA ZAGŁĘBIENIA MACICZNO-ODBYTNICZEGO Na czym polega ODBYTNICZEGO Badanie nazywane jest także: PUNKCJA ZATOKI DOUGLASA, PUNKCJA JAMY DOUGLASA Nazwa zwyczajowa: Punkcja Douglasa TEORETYCZNE I
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA UKŁADU TRAWIENIA Na czym polega Badanie nazywane jest także: USG JAMY BRZUSZNEJ Nazwa zwyczajowa: USG brzucha CZEMU SŁUŻY BADANIE? Pośród nowoczesnych metod diagnostyki
 • Definicja ANGIOGRAFIA Na czym polega BADANIE RADIOLOGICZNE NACZYŃ Nazwa zwyczajowa: Angio, Badanie naczyniowe TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na
 • Definicja BIOPSJA SZPIKU Na czym polega także: NAKŁUCIE SZPIKU TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu miazgi krwiotwórczej z jamy szpikowej kości
 • Definicja SKOPIA: RADIOLOGIA KLATKI PIERSIOWEJ Na czym polega skopia) Badanie nazywane jest także: SKOPIA, RTG KLATKI PIERSIOWEJ. Do badań radiologicznych klatki piersiowej zalicza się: Małoobrazkowe
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE JELITA GRUBEGO Na czym polega Nazwa zwyczajowa: Wlew doodbytniczy TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Do jelita grubego zostaje wprowadzony środek cieniujący
 • Definicja ELEKTROKARDIOGRAFIA PRZEZPRZEŁYKOWA I STYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA Na czym polega STYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA Badanie nazywane jest także: EKG PRZEZPRZEŁYKOWE I STYMULACJA PRZEZPRZEŁYKOWA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja LAPAROSKOPIA Na czym polega także: COELIOSKOPIA, ORGANOSKOPIA, PERITONEOSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wziernikowaniu jamy
 • Definicja BADANIE MIKOLOGICZNE W DERMATOLOGII Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wykrywaniu i różnicowaniu grzyba w podejrzanej o grzybicę zmianie chorobowej
 • Definicja BADANIE KAŁU Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie mikroskopowej, chemicznej i bakteriologicznej w próbkach pobranych z masy kałowej. Rodzaj
 • Definicja REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU NERWOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Nazwa zwyczajowa: Rezonans CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie jest
 • Definicja ANGIOGRAFIA NERKOWA Na czym polega jest także: ARTERIOGRAFIA NERKOWA, BADANIE NACZYNIOWE NEREK TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Angiografia nerkowa to jest obrazowa
 • Definicja KOLPOSKOPIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Kolposkopia bazuje na oglądaniu powierzchni szyjki macicy, dolnej części jej kanału i pochwy i sromu przy użyciu
 • Definicja ECHOKARDIOGRAFIA Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Echokardiografia to jest obrazowa sposób badania serca i naczyń krwionośnych dzięki
 • Definicja SCYNTYGRAFIA SERCA I NACZYŃ Na czym polega nazywane jest także: BADANIE IZOTOPOWE SERCA I NACZYŃ, SCYNTYGRAFIA SERCA I NACZYŃ Do badań izotopowych serca i naczyń zalicza się
 • Definicja TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA UKŁADU ODDECHOWEGO Na czym polega ODDECHOWEGO Badanie nazywane jest także: TK UKŁADU ODDECHOWEGO CZEMU SŁUŻY BADANIE? Tomografia komputerowa jest sposobem oceny płuc i
 • Definicja BADANIE PŁYNU MÓZGOWO-RDZENIOWEGO Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu płynu mózgowo-rdzeniowego poprzez wkłucie igły punkcyjnej do kanału
 • Definicja BADANIE SEROLOGICZNE KIŁY Na czym polega zwyczajowa: Odczyn Wassermanna, odczyn WR TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Wspólną właściwością wszystkich badań serologicznych
 • Definicja BADANIE SŁUCHU TONALNE PROGOWE Na czym polega nazywane jest także: BADANIE AUDIOMETRYCZNE TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na określeniu słyszenia progowego
 • Definicja MEDIASTINOSKOPIA Na czym polega także: WZIERNIKOWANIE ŚRÓDPIERSIA, ENDOSKOPIA ŚRÓDPIERSIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na bezpośrednim
 • Definicja 24-GODZINNA REJESTRACJA EKG METODĄ HOLTERA Na czym polega HOLTERA Nazwa zwyczajowa: Holter, badanie holterowskie TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Rutynowo realizowany zapis EKG pozwala na
 • Definicja SCYNTYGRAFIA Na czym polega także: BADANIE IZOTOPOWE TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Scyntygrafia jest sposobem uzyskiwania obrazu narządów, a w pierwszej
 • Definicja ANGIOGRAFIA MÓZGOWA Na czym polega W zależności od lokalizacji domniemanego ogniska chorobowego można wykonać badanie określonej tętnicy mózgu (na przykład szyjnej
 • Definicja UROGRAFIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Urografia to jest obrazowa sposób badania nerek i dróg wyprowadzających mocz dzięki wprowadzonych do organizmu środków
 • Definicja WZIERNIKOWANIE STAWÓW Na czym polega jest także: ARTROSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu do wnętrza stawu specjalnej rury metalowej
 • Definicja AMNIOPUNKCJA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na nakłuciu igłą punkcyjną jamy owodniowej poprzez powłoki brzuszne i pobraniu płynu owodniowego do badania
 • Definicja TESTY NA HELICOBACTER PYLORI Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Sposoby nieinwazyjne Test serologiczny Bazuje na oznaczeniu w surowicy krwi albo ślinie
 • Definicja BIOPSJA TROFOBLASTU Na czym polega jest także: BIOPSJA KOSMÓWKOWA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wykonaniu nakłucia igłą poprzez powłoki brzuszne
 • Definicja BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE UKŁADU ROZRODCZEGO Na czym polega ROZRODCZEGO Badanie nazywane jest także: ULTRASONOGRAFIA, USG WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Ultrasonografia w ginekologii Podejrzenie wad
 • Definicja BIOPSJA WĄTROBY Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na pobraniu wycinka wątroby przez nakłucie powłok ciała pacjenta szczególną igłą w ustalonym
 • Definicja BADANIE POLA WIDZENIA Na czym polega jest także: PERYMETRIA, KAMPIMETRIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wykreślaniu na schematach pola widzenia, a
 • Definicja BADANIE WAD REFRAKCJI OKA Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Ustalenie refrakcji oka przeprowadza się sposobem przedmiotową (skiaskopii, oftalmometrii, refraktometrii) i
 • Definicja BADANIE NASIENIA Na czym polega także: BADANIE SPERMY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie plemników, wydzieliny prostaty i pęcherzyków
 • Definicja ANGIOGRAFIA NACZYŃ OBWODOWYCH Na czym polega nazywane jest także: BADANIE NACZYNIOWE Nazwa zwyczajowa: Angio CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie angiograficzne jest realizowane w razie
 • Definicja BADANIE POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na działaniu ustalonym impulsem na receptory narządów zmysłów i wyzwalaniu w ten
 • Definicja TYMPANOMETRIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Tympanometria jest obiektywną sposobem określającą impedancję akustyczną ucha, albo odmiennie - sztywność błony bębenkowej
 • Definicja PUNKCJA OPŁUCNEJ Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu igły poprzez powłoki tkankowe ściany klatki piersiowej (skórę, tkankę podskórną
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA TRANSKAWITALNA Na czym polega nazywane jest także: ENDOSONOGRAFIA Nazwa zwyczajowa: USG transkawitalne TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Ultrasonografia
 • Definicja REZONANS MAGNETYCZNY UKŁADU TRAWIENIA Na czym polega Badanie nazywane jest także: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Nazwa zwyczajowa: Rezonans CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie jest
 • Definicja BADANIE POTENCJAŁÓW SŁUCHOWYCH WYWOŁANYCH Na czym polega Wywołanych Badanie nazywane jest także: BERA, ERA, CERA Badanie potencjałów wywołanych znajduje wykorzystanie w badaniach chorób układu
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA STAWÓW BIODROWYCH Na czym polega zwyczajowa: USG bioderek TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Teoretyczne i techniczne podstawy badania zostały wnikliwie opisane w
 • Definicja LIMFOGRAFIA KOŃCZYN DOLNYCH Na czym polega I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Limfografia to jest obrazowa sposób badania układu limfatycznego (chłonnego) z użyciem promieni
 • Definicja TESTY EKSPOZYCYJNE Na czym polega jest także: TESTY PROWOKACYJNE TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Testy ekspozycyjne polegają na celowym wywołaniu domniemanym
 • Definicja HISTEROSALPINGOSONOGRAFIA Na czym polega nazywane jest także: HyCoSy TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na uzyskaniu obrazu jamy macicy i jajowodów przy
 • Definicja REZONANS MAGNETYCZNY Na czym polega jest także: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO Nazwa zwyczajowa: Rezonans TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie to
 • Definicja KORDOCENTEZA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na nakłuciu igłą poprzez powłoki brzuszne kobiety ciężarnej sznura pępowinowego i pobraniu próbki krwi
 • Definicja Badania: SCYNTYGRAFIA TARCZYCY Na czym polega jest także: BADANIE IZOTOPOWE TARCZYCY TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na uzyskiwaniu obrazu tarczycy, jej
 • Definicja pH - METRIA PRZEŁYKU Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Poprzez nos wprowadza się pacjentowi elektrodę wykorzystywaną do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pH), której
 • Definicja BADANIE DOPPLEROWSKIE UKŁADU ROZRODCZEGO Na czym polega ROZRODCZEGO Badanie nazywane jest także: ULTRASONOGRAFIA DOPPLEROWSKA Nazwa zwyczajowa: Doppler WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA
 • Definicja TEST CIĄŻOWY Na czym polega także: PRÓBA CIĄŻOWA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wykryciu w moczu hormonu - gonadotropiny kosmówkowej
 • Definicja BADANIE CYTOGENETYCZNE Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na ocenie wyglądu i liczby chromosomów uzyskanych z jąder komórkowych hodowli komórek, które
 • Definicja BADANIE RADIOLOGICZNE GRUCZOŁU PIERSIOWEGO Na czym polega PIERSIOWEGO Badanie nazywane jest także: MAMMOGRAFIA Nazwa zwyczajowa: Prześwietlenie sutka Do badania radiologicznego gruczołu piersiowego
 • Definicja HISTEROSKOPIA Na czym polega PODSTAWY BADANIA Badanie to bazuje na oglądaniu wnętrza macicy w powiększeniu przy użyciu specjalnego przyrządu optycznego (wziernika
 • Definicja BADANIE ULTRASONOGRAFICZNE W OTOLARYNGOLOGII Na czym polega
 • Definicja ULTRASONOGRAFIA UKŁADU NERWOWEGO Na czym polega Badanie nazywane jest także: DOPPLER NACZYŃ MÓZGU CZEMU SŁUŻY BADANIE? Spora ekipa chorób ośrodkowego układu nerwowego związana jest z
 • Definicja BADANIE POŁOŻNICZE Na czym polega TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie położnicze jest badaniem lekarskim podmiotowym (wywiad lekarski) i przedmiotowym (oglądanie
 • Definicja ELEKTROENCEFALOGRAFIA Na czym polega jest także: EEG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie EEG bazuje na rejestracji (przy użyciu elektrod umieszczonych na skórze
 • Definicja REKTOSKOPIA Na czym polega wziernikowania dolnego odcinka przewodu pokarmowego i zastosowanego sprzętu rozróżnia się następujące badania endoskopowe: Anoskopia
 • Definicja ELEKTROKARDIOGRAFIA SPOCZYNKOWA Na czym polega nazywane jest także: EKG TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Elektrokardiogram jest zapisem zmian napięć elektrycznych powstających
 • Definicja BADANIE ENDOSKOPOWE TCHAWICY I OSKRZELI Na czym polega Badanie nazywane jest także: WZIERNIKOWANIE TCHAWICY I OSKRZELI, BRONCHOSKOPIA, BRONCHOFIBEROSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY
 • Definicja BADANIE BAKTERIOLOGICZNE MOCZU Na czym polega nazywane jest także: POSIEW MOCZU TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na namnożeniu na szczególnych pożywkach w
 • Definicja BADANIE MOCZU Na czym polega PODSTAWY BADANIA Przeważnie wykonywanym badaniem moczu jest tak zwany badanie ogólne moczu. Znacząco rzadziej realizowane są badania
 • Definicja BADANIA W SAMOKONTROLI CUKRZYCY Na czym polega TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Do badań realizowanych w samokontroli cukrzycy należy oznaczanie glukozy we krwi i w moczu i

Definicja badania medycznego - słownik choroby - co oznacza

Co to znaczy w medycynie? Przebieg badania. Krok po kroku badanie. Skutki i konsekwencje badania. Efekty leczenia i skutki niepożądane.

Definicja Badania W Samokontroli Cukrzycy, Badanie Moczu, Badanie Bakteriologiczne Moczu, Badanie Endoskopowe Tchawicy I Oskrzeli, Elektrokardiografia Spoczynkowa co to znaczy.

Słownik Badania W Samokontroli Cukrzycy, Badanie Moczu, Badanie co to jest.