badanie słuchu tonalne progowe co to znaczy
Leczenie BADANIE SŁUCHU TONALNE PROGOWE definicja. Czym jest BADANIE AUDIOMETRYCZNE TEORETYCZNE I.

Czy przydatne?

Definicja BADANIE SŁUCHU TONALNE PROGOWE

Co oznacza BADANIE SŁUCHU TONALNE PROGOWE Badanie nazywane jest także: BADANIE AUDIOMETRYCZNE TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na określeniu słyszenia progowego tonów czystych w dziedzinie częstotliwości od 125 Hz do 10000 Hz. Dokonuje się tego w oparciu o wiadomości uzyskane od badanego w trakcie podawania sygnałów dźwiękowych o różnym natężeniu w poszczególnych częstotliwościach. Fala dźwiękowa dociera do ucha badanego drogą powietrzną albo kostną przez nagłowne słuchawki powietrzne bądź kostne. CZEMU SŁUŻY BADANIE? W rezultacie badania uzyskuje się wiadomości, które pozwalają określić rodzaj niedosłuchu i stopień uszkodzenia słuchu. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Niedosłuch albo jego podejrzenie. Zawroty głowy albo zaburzenia równowagi. Szumy uszne. Badanie może być wykonane bez zlecenia lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badanie powinno być poprzedzone badaniem otolaryngologicznym fizykalnym i badaniem słuchu szeptem i stroikami. Rezultaty realizowanych badań powinny być przekazane wykonującemu badanie audiometryczne. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Chociaż przed badaniem choremu tłumaczy się,, jak będzie przebiegało badanie, jakie bodźce słuchowe będzie słyszał i kiedy ma zasygnalizować (przyciskiem) informację progowego słyszenia. OPIS BADANIA Badanie jest realizowane w wyciszonym pomieszczeniu. Zarówno badany jak i badający powinni być skoncentrowani na badaniu. Badany siedzi, na głowie ma założone słuchawki, poprzez które jest podawany sygnał dźwiękowy z audiometru do przewodu słuchowego - przy badaniu przewodnictwa powietrznego. Przewodnictwo kostne bada się używając jednej słuchawki kostnej, którą ustawia się na wyrostku sutkowatym badanego ucha albo na czole pacjenta w trakcie wykonywania tak zwany próby Webera. Audiometr zaopatrzony jest w urządzenie regulujące natężenie dźwięku i może być sterowane ręcznie albo automatycznie z możliwością zmian częstotliwości tonów. Badany informuje badającego o usłyszanym dźwięku. Oznaczenie progu słyszalności powtarza się dla każdej częstotliwości kilkakrotnie. Tempo pomiaru jest dopasowywane do czasu reakcji badanego. Rezultat badania przekazywany jest w formie wykresu. Badanie trwa kilkadziesiąt min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE W okresie badania Należy sygnalizować okres usłyszenia nadawanego dźwięku. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych