stawów wziernikowanie co to znaczy
Leczenie WZIERNIKOWANIE STAWÓW definicja. Czym jest ARTROSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY.

Czy przydatne?

Definicja WZIERNIKOWANIE STAWÓW

Co oznacza WZIERNIKOWANIE STAWÓW Badanie nazywane jest także: ARTROSKOPIA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Badanie bazuje na wprowadzeniu do wnętrza stawu specjalnej rury metalowej z układem optycznym, a więc tak zwany artroskopu i bezpośrednim oglądaniu (wziernikowaniu) struktur wewnątrzstawowych. Pole widzenia w artroskopie jest oświetlone dzięki włókien szklanych (tak zwany zimnego oświetlenia). Artroskopię można podzielić na: diagnostyczną, kiedy ustala się rodzaj patologii wewnątrz stawu i operacyjną, kiedy po sprecyzowaniu rozpoznania wprowadza się poprzez skórę do stawu szczególne narzędzia chirurgiczne i pod kontrolą obrazu widzianego w artroskopie wykonuje się nie wszystkie zabiegi terapeutyczne. Regularnie artroskopia diagnostyczna jest wstępnym etapem artroskopii operacyjnej. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie artroskopowe, dzięki możliwości oceny struktur stawowych "od środka", pozwala sprecyzować rozpoznanie i ustalić zgodne postępowanie lecznicze. Ponadto, artroskopia umożliwia równocześnie przeprowadzenie wewnątrzstawowo operacji naprawczych, na przykład usuwanie uszkodzonej części łąkotki czy wycięcie przerośniętej błony maziowej, co pozwala regularnie uniknąć operacyjnego otwierania stawu i skrócić po zabiegu moment powrotu do pełnej sprawności fizycznej. W najwyższym stopniu rozwinięta i najpopularniejsza jest artroskopia stawu kolanowego i stawu łopatkowo-ramiennego. Coraz częściej wykonuje się artroskopię stawów: skokowego górnego, łokciowego, biodrowego i mikroartroskopię stawów nadgarstka i ręki. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Urazy stawów. Niestabilności ruchów w stawach. Złamania śródstawowe. Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS). Zmiany zwyrodnieniowe. Obecność ciał obcych w stawie. Nowotwory w obrębie stawów. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza BADANIA POPRZEDZAJĄCE Badania radiologiczne w projekcjach przyjętych dla diagnostyki poszczególnych stawów,, niekiedy badanie rezonansem elektromagnetycznym (MRI stawów i kości).zobacz dodatkowo "Badania poprzedzające znieczulenie" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Zobacz "Sposób przygotowania do znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym albo znieczuleniu ogólnym. U dzieci badanie wykonuje się w znieczuleniu ogólnym OPIS BADANIA Badanie przeprowadza się na sali operacyjnej. Pacjent układany jest w pozycji leżącej, dogodnej dla wziernikowania stawu, na przykład przy wziernikowaniu stawu kolanowego kończyna jest nieco uniesiona i zgięta w stawie. Powierzchnia skóry wokół badanego stawu jest obkładana serwetami chirurgicznymi, z kolei skóra w miejscu przeprowadzania badania przemywana jest środkiem dezynfekującym (na przykład jodyną). Jeżeli to możliwe, ponad badanego stawu zakładana jest opaska uciskowa - tak zwany opaska Esmarcha, celem wywołania niedokrwienia i pomniejszenia ewentualnego krwawienia w trakcie wziernikowania stawu. By wprowadzić artroskop do stawu wykonuje się niewielkie nacięcia skóry i tkanek podskórnych w ściśle ustalonych miejscach. Dla każdego stawu są wyznaczone punkty anatomiczne przez które można bezpiecznie wprowadzić układ optyczny i narzędzia artroskopowe. Do badanego stawu wprowadza się także odpowiedni wężyk albo wężyki, którymi podawany jest w czasie badania gaz (dwutlenek węgla) albo roztwór wodny (0,9% roztwór chlorku sodu) (Ryc.9-6). Ryc.9-6 Artroskopia stawu kolanowego Zależnie od potrzeb gaz albo roztwór wodny jest wypuszczany poprzez odpowiedni kanał z zaworem w artroskopie. Wypełnienie stawu roztworem wodnym albo gazem ułatwia obejrzenie jego "wnętrza" poprzez układ optyczny artroskopu. Aktualnie używa się szczególnych torów wizyjnych, pozwalających przenosić obraz artroskopowy na monitor telewizyjny i rejestrować przebieg badania na taśmie film. W badaniu dokonuje się oceny struktur stawowych jest to chrząstki stawowej, błony maziowej, więzadeł, ścięgien mięśni przechodzących poprzez staw, łąkotek i innych struktur charakterystycznych dla badanego stawu. Po obejrzeniu "wnętrza" stawu, badający może wykonać zabiegi naprawcze wewnątrz stawu. W tym celu posługuje się szczególnymi narzędziami wprowadzonymi do stawu z wyjątkiem artroskopu. Zobacz dodatkowo "Opis metod znieczulenia" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu, niekiedy z dołączoną taśmą film. CZAS Badanie trwa do kilkudziesięciu min. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Występujące choroby dotyczące stawu, czas ich trwania, symptomy i lokalizacja w obrębie stawu. Rezultaty badań radiologicznych stawu. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Wg indywidualnych zaleceń lekarza wykonującego badanie. Zobacz dodatkowo "bez zarzutu zachowywać się po znieczuleniu?" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Przeważnie występującymi powikłaniami mogą być: krwiak stawu, wysięk w stawie; bardzo rzadko może dochodzić do ropnego zapalenia stawu. Zobacz dodatkowo "Możliwe powikłania po znieczuleniu" w "sposoby anestezjologiczne w badaniach diagnostycznych" w rozdziale "sposoby znieczulania". Jeżeli jest taka potrzeba, badanie może być okresowo powtarzane. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych