ocena zdolności zagęszczania co to znaczy
Leczenie OCENA ZDOLNOŚCI ZAGĘSZCZANIA MOCZU definicja. Czym jest także: SUCHA PRÓBA TEORETYCZNE I.

Czy przydatne?

Definicja OCENA ZDOLNOŚCI ZAGĘSZCZANIA MOCZU

Co oznacza OCENA Umiejętności ZAGĘSZCZANIA MOCZU Badanie nazywane jest także: SUCHA PRÓBA TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Fundamentem oceny umiejętności zagęszczania moczu jest znane zdarzenie oddawania poprzez ludzi małych ilości znacząco zagęszczonego moczu w stanach ograniczonej podaży płynów (odwodnienie). CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie umiejętności zagęszczania moczu ma na celu ustalenie stopnia wydolności cewek nerkowych. Strata tych umiejętności poprzez nerki może być jednym z pierwszych objawów niewydolności nerek. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Podejrzenie wczesnej etapy niewydolności nerek. Dolegliwości cewkowo-śródmiąższowe nerek. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. BADANIA POPRZEDZAJĄCE Należy ocenić we krwi stężenie kreatyniny i stężenie fundamentalnych elektrolitów: sodu i potasu. Rezultaty badań laboratoryjnych powinny być przedstawione zlecającemu badanie lekarzowi. OPIS BADANIA Badanie umiejętności zagęszczania moczu bazuje na całkowitym powstrzymywaniu się od przyjmowania płynów. Równocześnie, każdą porcję oddanego moczu ocenia się pod kątem jego ciężaru właściwego (gęstości względnej). W laboratoriach, które dysponują odpowiednią aparaturą, bada się również tak zwany osmolalność (normalnie obliczaną z wartości ciężaru właściwego moczu) wydalanego moczu. Założony czas wykonywania próby wynosi 24 godziny. Ulega ona przerwaniu w razie, gdy tak zwany osmolalność moczu osiągnie albo przekroczy odpowiednią wartość. Jeżeli w okresie wykonywania tej próby nie udaje się osiągnąć określonej wartości, to fakt ten przemawia za upośledzeniem umiejętności zagęszczania moczu. Niekiedy, szczególnie u osób, które nie umieją powstrzymać się od przyjmowania płynów, wykonuje się zmodyfikowaną próbę zagęszczania moczu tak zwany próbę Zimnickiego . Próba ta bazuje na podawaniu pośrodku doby określonej ilości płynów (1000 ml) i pomiarze ciężaru właściwego w następnych porcjach moczu. Rezultat badania przekazywany jest w formie wykazu wartości liczbowych badanych parametrów. CZAS Badanie trwa do 24 godz. Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Dotychczasowe rezultaty badań funkcji nerek. Obecnie przyjmowane leki. W okresie badania Pojawienie się takich objawów jak: niemożność opanowania pragnienia, osłabnięcie. Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Uzupełnić bez pośpiechu powstałe niedobory płynowe. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań u pacjentów, u których zostały poprawnie ocenione wskazania do wykonania badania. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych