określenie wielkości co to znaczy
Leczenie OKREŚLENIE WIELKOŚCI FILTRACJI NERKOWEJ definicja. Czym jest jest także: BADANIE.

Czy przydatne?

Definicja OKREŚLENIE WIELKOŚCI FILTRACJI NERKOWEJ

Co oznacza Ustalenie WIELKOŚCI FILTRACJI NERKOWEJ Badanie nazywane jest także: BADANIE KLIRENSOWE Nazwa zwyczajowa: Klirens TEORETYCZNE I TECHNICZNE PODSTAWY BADANIA Określanie wielkości filtracji kłębkowej oparte jest na badaniu tak zwany współczynnika oczyszczania organizmu z substancji, która ulega przefiltrowaniu w kłębkach nerkowych, z kolei nie podlega wchłanianiu zwrotnemu w cewkach nerkowych. Do takich związków, które muszą być w tym celu wprowadzane sztucznie do układu naczyniowego człowieka, należy wielocukier - inulina. Istnieje z kolei substancja swoja, produkowana w organizmie, która podlega podobnym prawom, a jest nią kreatynina. Dla celów praktycznych zazwyczaj wykonuje się badanie wielkości filtracji kłębkowej przez ustalenie współczynnika oczyszczania (tak zwany klirensu, z z angielskiego: clearance) endogennej kreatyniny. Zatem klirens jest tą hipotetyczną objętością osocza, która zostaje kompletnie "oczyszczona" z danego składnika (na przykład kreatyniny), wskutek wydalania go do moczu, w jednostce czasu. CZEMU SŁUŻY BADANIE? Badanie służy określeniu podstawowej czynności nerek, jaką stanowi filtracja kłębkowa. Powtarzając badanie co pewien czas, uzyskuje się w ten sposób wiadomości o dynamice postępu niewydolności nerek. Ustalenie filtracji kłębkowej może również służyć badaniu wpływu użytkowanych metod terapeutycznych albo leków na funkcję nerek. Należy zaznaczyć, iż pomniejszenie tego wyznacznika jest jedną z pierwszych wskazówek ukazujących upośledzenie funkcji nerek. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA Konieczność ustalenia czynności filtracyjnej nerek.wykorzystywanie albo konieczność wykorzystania leków, których dawkę należy dostosowywać do wielkości filtracji kłębkowej. Stany kierujące do przewlekłej niewydolności nerek. Badanie jest realizowane na zlecenie lekarza SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA Nie ma szczególnych zaleceń. Należy jednak pamiętać aby pośrodku doby gdzie będzie realizowana zbiórka moczu nie przeprowadzać innych badań które mogłyby wpływać na rezultaty prowadzonej oceny filtracji kłębkowej (na przykład urografii). U pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek należy ewentualnie badanie filtracji kłębkowej poprzedzić określeniem stężenia kreatyniny w surowicy. BADANIA POPRZEDZAJĄCE Nie ma bezwzględnej konieczności wykonywania przedtem innych badań. Zazwyczaj zlecenie badania jest konsekwencją szczegółowych badań lekarskich. OPIS BADANIA Badanie bazuje na zbieraniu moczu powstającego pośrodku 24 godz. (zazwyczaj od 7oo do 8oo dnia kolejnego) i pobraniu krwi przeważnie zaraz przed/po zakończeniu tej zbiórki (zobacz "Zbiórka dobowa moczu" w "Badanie moczu" w rozdziale "Badania laboratoryjne"). Zarówno w surowicy, jak także w moczu znaczy się stężenie kreatyniny i przy użyciu odpowiednich wzorów oblicza się współczynnik oczyszczenia dla kreatyniny (klirens kreatyniny), który w bardzo sporym przybliżeniu ustala rozmiar filtracji kłębkowej. Należy zwrócić uwagę na precyzyjne zgromadzenie wszystkich porcji moczu pośrodku doby i na to, aby liczba przyjmowanych w tym czasie płynów nie odbiegała od zazwyczaj spożywanych. Rezultat badania przekazywany jest w formie opisu (przeważnie wykazu wartości liczbowej badanego wyznacznika). CZAS Badanie trwa 24 godziny, lecz nie ogranicza w zasadniczy sposób możliwości wykonywania codziennych czynności Wiadomości, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE Przed badaniem Występowanie okoliczności uniemożliwiających precyzyjne wykonanie zbiórki dobowej moczu (na przykład biegunka). Obecnie przyjmowane leki. Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna). W okresie badania Wystąpienie okoliczności uniemożliwiających precyzyjne wykonanie zbiórki dobowej moczu albo przyjęcia zwykłej ilości płynów (na przykład wymioty). Bez zarzutu ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU? Nie ma szczególnych zaleceń. MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Realizowane jest u pacjentów w każdym wieku, a również u kobiet ciężarnych