Stan padaczkowy co to znaczy
Leczenie Stan padaczkowy definicja. Czym jest dłużej niż 30 min. albo kilka napadów, między którymi.

Czy przydatne?

Definicja Stan padaczkowy

Co to jest Stan padaczkowy: Dolegliwość Stan padaczkowy OPIS: napad padaczkowy trwający dłużej niż 30 min. albo kilka napadów, między którymi chory nie odzyskuje świadomości; najczęstszą i w najwyższym stopniu niebezpieczną postacią stanu padaczkowego jest postać toniczno-kloniczna, która może stanowić zagrożenie dla życia. Wiek: powyżej 50% s.p. występuje po raz pierwszy u małych dzieci; ryzyko wzrasta również po 60 roku życia. Płeć: jednakowo regularnie u mężczyzn i kobiet. Symptomy: zależnie od czasu trwania i rodzaju napadu, nawracające napady toniczno-kloniczne; mogą być poprzedzone aurą; etap foniczna (uogólnione usztywnienie) trwa 30-45 sekund, kloniczna (rytmiczne drgawki) - 2-5 min., między napadami chory nie odzyskuje świadomości, towarzyszące symptomy wegetatywne: powiększone wydzielanie katecholamin skutkuje wzmożone wydzielanie gruczołów, skurcz mm. przywtosowych, przemijające rozszerzenie źrenic, przedłużający się bezdech (może prowadzić do sinicy), zaburzenia metaboliczne: kwasica mleczanowa, powiększone stężenie C02, hiperkaliemia, hiperglikemia a w dalszym ciągu hipoglikemia, zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego: przyrost ciśnienia tętniczego (potem niekiedy spadek), zaburzenia rytmu serca, znaczące obniżenie rzutu serca, zaburzenia oddechowe: powiększone wydzielanie gruczołów, zapadanie się języka, sposobność niedrożności dróg oddechowych, zachłyśnięcia, obrzęk płuc, powikłania ze strony nerek: ostra martwica cewkowa wywołana mioglobinurią, zaburzenia krążenia mózgowego: strata umiejętności autoregulacji, ogniskowe niedokrwienie, obrzęk mózgu, symptomy ponapadowe: podwyższona temp., tachykardia, rozszerzenie źrenic, zbaczanie gałek ocznych w jedną stronę, osłabiony odruch rogówkowy, nieujemny symptom Babińskiego, nietrzymanie moczu i stolca, zranienie języka, policzka albo wargi. Powody: należy zawsze ustalić pierwotną przyczynę, drgawki gorączkowe (w szczególności u dzieci), ostre uszkodzenie, uraz, stan zapalny, skutek masy albo zaburzenia metaboliczne (m. in. odstawienie leków przeciwdrgawkowych, brak współpracy chorego przy ich stosowaniu), idiopatyczne, zatrucia (liczne impulsy, między innymi kokaina), przewlekłe uszkodzenie, przebyty uraz, udar albo stan zapalny; encefalopatia (hipoksyjna albo w przebiegu innych przewlekłych mechanizmów, w szczególności zwyrodnieniowych). Impulsy RYZYKA: padaczka wykazana w wywiadzie łącznie z dowolnym faktorem wyzwalającym; s.p. stwierdzony w wywiadzie (ryzyko ponownego wystąpienia u dzieci wynosi 18%; 50% w przypadku stwierdzonego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego), porfiria. TRYB LECZENIA: toniczno-kloniczny stanowi zagrożenie dla życia chorego; leczenie powinno być podjęte w przypadku napadu trwającego powyżej 10 min. i kontynuowane w izbie przyjęć albo na oddziale szpitalnym. AKTYWNOŚĆ ŻYCIOWA: należy zabezpieczyć chorego przed urazem