co to znaczy
Dda co to znaczy. Czym jest albo ACA - Adult Children of Alcoholics) - ekipy wsparcia wyrosłe z.

Czy przydatne?

Definicja Dda

Co to znaczy Dda: Dorosłe Dzieci Alkoholików (z angielskiego: ACoA albo ACA - Adult Children of Alcoholics) - ekipy wsparcia wyrosłe z ruchu AA. Opierają się na założeniu, iż ludziom z ustalonymi problemami najlepiej pomogą spotkania z osobami o podobnych trudnościach. Stworzono je z myślą o osobach, które dorastały w domu, gdzie co najmniej jedno z rodziców było alkoholikiem i przez wzgląd na tym wykształciły cechy ułatwiające egzystowanie w takiej rodzinie, ale które efektywnie utrudniają życie poza nią.
Historia DDA
Ok. 1976 roku w Nowym Jorku cztery albo pięć osób, opuściło Alateen i zaczęło uczęszczać na Al-Anon jako osoby dorosłe. Nie mogąc się odnaleźć w ekipie gdzie byli odpowiednicy ich rodziców, postanowili założyć swoją grupę Al-Anon, którą nazwali "Hope for Adult Children of Alcoholic" (Nadzieja dla Dorosłych Dzieci Alkoholików). Spotkania odbywały się w budynku Smithers na Manhattanie. Rozpoczęcie i zakończenie spotkania było takie samo jak w Al-Anon, ale reszta spotkania została zmieniona. Do ekipy został zaproszony poprzez Cindy jako gość, Anonimowy Alkoholik pięćdziesięcioletni Tony A. Zaprosiła go z racji na jego wypowiedzi gdzie mówił o wpływie dorastania w domu alkoholika na jego dorosłe życie. Różnica wieku między nimi była znaczna bo uczestnicy byli dwudziestolatkami. Bariera wieku jednak znikała gdy zaczynali mówić o doświadczeniach i uczuciach wyniesionych z domów rodzinnych. Identyfikowali się z nim, i został on stałym uczestnikiem ekipy. Po pół roku zamiast wzrostu liczby uczestników ekipy czego oczekiwali przedtem, niedawno rozwijająca się ekipa zaczynała się kurczyć do trzech albo czterech osób. Ekipa była bliska zamknięcia. Tony zaprosił osoby z AA do dołączenia się do ekipy jako osoby które także miały rodziców alkoholików. Na pierwsze spotkanie przyszło 17 na trzecim było powyżej 100 osób. Byt ekipy stał się na tyle pewny, iż część osób utworzyło drugą grupę "Generations" (Pokolenia) ze spotkaniami na St. Jean Baptiste Church. Ekipie tej przewodniczył Tony A., który wciąż także uczęszczał na spotkania pierwszej ekipy. Ekipa istniała bez formalnego ustalenia, kto do niej może należeć. Po pół roku Tony A. za namową grupowiczów napisał "The Laundry List" gdzie opisał cechy Dorosłych Dzieci Alkoholików. Ten dzień można uznać za start istnienia idei ekipy Dorosłych Dzieci Alkoholików. Na bazie tej listy rozpoczęto wkrótce spotkania w Kalifornii i Teksasie.
W 1979 roku opublikowano artykuł w Newsweeku o tym, iż mieszkanie z alkoholikiem jako członkiem rodziny skutkuje długoterminowe dysfunkcje zachowania. Był to pierwszy artykuł w krajowym czasopiśmie. Ten artykuł był fundamentem drugiej części literatury o DDA.
Poglądy Tony'ego A.
Kilkakrotnie odsuwał się od DDA uciekając przed rolą autorytetu jakim się stawał dla DDA.
Bał się autorytetów, twierdząc iż autorytety mają tendencje do nadużyć.
Pomimo tego iż był AA uważał iż 12 kroków AA było ograniczone do tego programu. Nie widział ich przydatności wtedy i aktualnie w DDA.
Podobnie nie czuje on iż anonimowość w DDA jest aż tak istotna jak w AA. "Anonimowość jest potrzebna na poziomie ekipy tak, tak aby nie mówić o innych osobach z gatunku i o tym czym się podzieliły w ekipie. Uważam iż osobista anonimowość może być zaprzestana na poziomie -- prasy, radia i tym podobne Oprócz tego anonimowość może być raczej chorym sekretem rodzinnym niż zdrowiem"
W 1991 roku wydaje książkę "The Laundry List"
Polska
W Polsce jako pierwszy o problemach dorosłych dzieci alkoholików rozpoczął mówić Jerzy Mellibruda w połowie lat osiemdziesiątych. Wtedy także (jesienią 1986 roku) powstały pierwsze ekipy samopomocowe DDA. Początkowo nie opierały się na systemie 12 Kroków, dopiero nieco potem odwołano się do tej sposoby i do pracy nad cechami DDA (wg sposoby Mellibrudy). Od początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce prowadzi się szkolenia dla osób pragnących prowadzić ekipy DDA