kompensacja co to znaczy
Kompensacja co to znaczy. Czym jest systemów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji.

Czy przydatne?

Definicja Kompensacja

Co to znaczy Kompensacja: (z łaciny compensatio, równoważenie) - jeden z systemów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji.
To jest wynagradzanie siebie za braki albo defekty. Daje chwilową przyjemność, lecz powtarzane może wywołać utrwalenie się podświadomego skojarzenia danego defektu z nagrodą i utrudnić jego usuwanie.
Przykład: Dziewczyna uważane jest za nieatrakcyjną, więc wynagradza to sobie słodyczami.
Ogólniej używa się tego terminu również w nieco innym znaczeniu, skierowania aktywności na cele podobne do tych, których nie potrafimy osiągnąć.
Przykład: Flirt zamiast stałych związków